ОХОРОНА ПРАЦІ. ЛЕКЦІЇ

ГОЛОВНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

Основні правові та нормативні положення про охорону праці
План
1. Основні законодавчі акти
2. Гарантії прав громадян на працю, на відпочиной, охорону здоров'я та на охорону праці
3. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів

Державний нагляд та державні нормативні акти з охорони праці
План
1.Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
2. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці, гігієни та пожежної безпеки
3. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці, гігієни та пожежної безпеки

Організація охорони праці на підприємстві

План
1. Управління охороною праці;
2. Основні принципи управління охороною праці;

Управління охороною праці та організація навчання
План
1. Функції управління охороною праці;
2. Організація управління охороною праці;
3. Організація навчання з охорони праці.


Виробничий травматизм та захворюваність
План
1. Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання;
2. Причини виробничого травматизму та захворювань;
3. Розслідування нещасних випадків на виробництві;
4. Методи аналізу травматизму;
5. Відшкодування власником шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників.

Профілактика травматизму та захворювань
План
1. Профілактичні засоби при травматизмі ;
2. Шляхи попередження травматизму;

Основні питання безпеки праці
План
1. Поняття умови праці
2. Бепека – головна мета охорони праці.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
План
1. Небезпечний виробничий фактор
2. Поняття „небезпечна ситуація”

Фізіологічна дія метеорологічних факторів на організм людини
План
1. Метеорологічні фактори;
2. Гігієнічне нормування параметрів мікроклімату.

Захист організму людини від перегрівання та охолодження
План
1. Теплообмін людини з навколишнім середовищем;
2. Захист організму людини від перегрівання і охолодження.

Виробниче освітлення
План
1. Основні поняття та гігієнічні вимоги щодо виробничого освітлення;
2. Класифікація виробничого освітлення;
3. Джерела світла та основні освітлювальні прилади.

Забезпечення електробезпеки
План
1. Дія електричного струму на організм людини;
2. Фактори, що впливають на ураження електричним струмом;
3. Класифікація виробничих приміщень за електробезпекою.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом
План
1. Небезпека ураження людини електричним струмом;
2. Електрозахисні засоби;
3. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом;
4. Виникнення зарядів статичної електрики

Організація пожежної безпеки
План
1. Пожежна охорона та пожежний нагляд;
2. Пожежна профілактика;
3. Допомога потерпілим при пожежі;
4. Місцеве лікування.

Процесс горіння та протипожежні вимоги до будівель та споруд
План
1. Загальні відомості про горіння і пожежну небезпеку;
2. Характеристика виробництв та протипожежні вимоги до будівель та споруд;
3. Евакуаційні виходи;
4. Основні вимоги щодо сумісного зберігання речовин та матеріалів.

Способи і засоби для попередження та гасіння пожеж
План
1. Способи пожежогасіння;
2. Вогнегасні речовини;
3. Протипожежне водопостачання;
4. Пожежний зв'язок і сигналізація.
 

ПРОЧИТАТИ ЛЕКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ.

 

 

Hosted by uCoz