Ћ≈ ÷≤я 16
“ема 4.4. Ќебезпеки в сучасному урбан≥зованому середовищ≥
” результат≥ вивченн¤ студент повинен засвоњти: 
Ц небезпеки урбан≥зованого середовища;
Ц причини зниженн¤ ¤кост≥ атмосфери м≥ст;
Ц заходи щодо покращанн¤ ¤кост≥ пов≥тр¤ в прим≥щенн¤х;
Ц проблеми забезпеченн¤ населенн¤ ”крањни питною водою;
Ц негативн≥ ф≥зичн≥ чинники м≥ста;
Ц основи безпечноњ повед≥нки людини в умовах м≥ста.
ѕроанал≥зувавши вплив шк≥дливих ≥ небезпечних фактор≥в середовища великих м≥ст на здоровТ¤ ≥ побут людей, студент повинен прийти до висновку, що в умовах великого м≥ста загострюютьс¤ вс≥ сторони життЇзабезпеченн¤ людей ≥ ¤к насл≥док Ц пог≥ршуЇтьс¤ стан здоровТ¤ та розвиваютьс¤ р≥зн≥ захворюванн¤.
ѕлан
1. «абрудненн¤ атмосфери м≥ст.
2. «абрудненн¤ м≥ських прим≥щень.
3. «абрудненн¤ питноњ води в м≥стах.
4. Ўумове, в≥брац≥йне та електромагн≥тне забрудненн¤ м≥ст.
5. Ѕезпека повед≥нки людей в умовах м≥ста.
 онтрольн≥ питанн¤
1. ”рбан≥зац≥¤ в ≥сторичному аспект≥.
2. —оц≥альн≥ та сан≥тарн≥ особливост≥ умов життЇд≥¤льност≥ людини у великому м≥ст≥.
3. ќсобливост≥ ≥ причини забрудненн¤ атмосфери м≥ст ≥ небезпеки, з ним повТ¤зан≥.
4. як≥сть пов≥тр¤ м≥ських прим≥щень, њњ причини та заходи щодо покращанн¤ ситуац≥њ.
5. ѕроблеми питноњ води, вплив њњ на здоровТ¤ людей та шл¤хи п≥двищенн¤ ¤кост≥ води.
6. ‘≥зичне забрудненн¤ м≥ст, його насл≥дки, шл¤хи запоб≥ганн¤ негативних ¤вищ.
7. «агальн≥ правила повед≥нки на вулиц¤х.
8. ƒ≥њ при вит≥канн≥ газу.
9. ƒ≥њ при пожеж≥.

Ћ≥тература
1. Ѕезпека життЇд≥¤льност≥ / ѕ≥д ред. я. Ѕедр≥¤ Ц Ћьв≥в:Ујф≥шаФ, 1998.
2. Ѕ≥л¤вський √.ќ., ѕадун ћ.ћ., ‘урдуй –.—. ќснови загальноњ еколог≥њ. Ц  .: Ћиб≥дь, 1995.
3. √ражданска¤ оборона / ѕод ред. ≈.ѕ. Ўубина Ц ћ.: ѕросвещение, 1991.
4. «лоб≥н ё.ј. ќснови еколог≥њ. Ц  .: ¬идавництво УЋ≥браФ, “ќ¬, 1998.
5.  онституц≥¤ ”крањни. Ц  ињв: ёр≥нком, 1996.
6. Ћап≥н ¬.ћ. Ѕезпека життЇд≥¤льност≥. Ц Ћьв≥вський банк≥вський коледж, 1998.

Ќебезпеки в сучасному урбан≥зованому середовищ≥
—учасному етапу людськоњ цив≥л≥зац≥њ притаманн≥ стр≥мк≥ темпи урбан≥зац≥њ. ¬они зумовлен≥ двома факторами Ц Удемограф≥чним вибухомФ другоњ половини ’’ стол≥тт¤ та науково-техн≥чною революц≥Їю в ус≥х сферах. 
”рбан≥зац≥¤ (в≥д латинського urbanos Ц м≥ський) означаЇ процес зростанн¤ м≥ст ≥ м≥ського населенн¤ та п≥двищенн¤ њх рол≥ в соц≥ально-економ≥чному та культурному житт≥ сусп≥льства. —пособи виникненн¤ м≥ст в ≥стор≥њ людства були р≥зними. ћ≥ста виникали ¤к сум≥сн≥ поселенн¤ рем≥сник≥в, що полегшувало њх виробничу д≥¤льн≥сть, ¤к центри торг≥вл≥, ¤к воЇнн≥ укр≥пленн¤ (фортец≥).
ѕроцес св≥товоњ урбан≥зац≥њ розпочавс¤ в ™вроп≥, де вперше почали формуватис¤ м≥ста завд¤ки концентрац≥њ засоб≥в виробництва, великоњ промисловост≥. —тановленн¤ урбан≥зац≥њ почалос¤ на злам≥ ’V≤≤≤Ц’≤’ ст., коли м≥ста в «ах≥дн≥й ™вроп≥ зосереджували найважлив≥ш≥ засоби виробництва й займали ключов≥ позиц≥њ у св≥тов≥й економ≥ц≥. Ћокальний розвиток м≥ст породив певну просторову посл≥довн≥сть св≥тового процесу урбан≥зац≥њ: —х≥дна ™вропа Ц ѕ≥вн≥чна јмерика Ц јвстрал≥¤ та ќкеан≥¤ Ц —х≥дна ™вропа Ц Ћатинська јмерика Ц јз≥¤ Ц јфрика.
”же сьогодн≥ в багатьох крањнах св≥ту, особливо економ≥чно розвинених, питома вага м≥ського населенн¤ дос¤гаЇ 85Ц90 % ≥ б≥льше в загальн≥й його чисельност≥. «а прогнозами  ом≥с≥њ ќќЌ по народонаселенню, на початку ’’≤ стол≥тт¤ у м≥стах буде мешкати не менше 51 % усього населенн¤ земноњ кул≥, тод≥ ¤к у 1970 роц≥ частка м≥ського населенн¤ становила 38,6 %. «Т¤вл¤ютьс¤ ≥ зростають багатом≥льйонн≥ м≥ста-мегапол≥си (Ќью-…орк, Ћондон, “ок≥о та ≥н.), зб≥льшуЇтьс¤ њх к≥льк≥сть, розм≥ри та проблеми. 
ѕро¤вивс¤ процес урбан≥зац≥њ ≥ в ”крањн≥. ƒо 1918 року крањ-на була аграрною ≥ в м≥стах проживало 18 % населенн¤. ≤нтенсивний процес урбан≥зац≥њ в ”крањн≥ розпочавс¤ в 1926Ц1939 рр., коли було вз¤то курс на ≥ндустр≥ал≥зац≥ю народного господарства, тобто всього лише за 13 рок≥в чисельн≥сть м≥ського населенн¤ зросла в 2,4 раза. «а 1940Ц1970 рр. м≥ське населенн¤ в ”крањн≥ зростала вже значно нижчими темпами, бо за 30 рок≥в воно зб≥льшилось лише в 1,9 раза. « середини 50-х рок≥в ’’ стол≥тт¤ почавс¤ новий етап ≥нтенсивного зростанн¤ к≥лькост≥ м≥ст ≥ чисельност≥ м≥ського населенн¤ в ”крањн≥. “≥льки за останн≥ 30 рок≥в частка м≥ського населенн¤ в ”крањн≥ зросла в 2,2 раза та становила на к≥нець ’’ стол≥тт¤ близько 70 % в≥д загальноњ чисельност≥ населенн¤. «а к≥льк≥стю великих м≥ст (з населенн¤м понад 100 тис. чолов≥к) наша держава тепер пос≥даЇ одне з пров≥дних м≥сць серед крањн св≥ту, таких м≥ст зараз Ц 61. ¬ ”крањн≥ Ї 7 м≥ст ≥з населенн¤м, ¤ке перевищило або с¤гаЇ м≥льйона чолов≥к:  ињв, ƒн≥пропетровськ, ќдеса, ƒонецьк, ’арк≥в, «апор≥жж¤ та  ривий –≥г. ƒо реч≥, дл¤  иЇва останн≥ 30 рок≥в був характерний надзвичайно ≥нтенсивний демограф≥чний розвиток: чисельн≥сть його населенн¤ зросла майже в 2,5 раза ≥ дос¤гла на 2000 р≥к 2 млн. 600 тис¤ч чолов≥к.
”рбан≥зац≥ю неможливо розгл¤дати без звТ¤зку з розвитком сусп≥льного виробництва, зокрема важкоњ ≥ндустр≥њ, енергетики, х≥м≥чноњ промисловост≥ тощо. –азом ≥з нарощуванн¤м промислового потенц≥алу, створенн¤м нових галузей виробництва у великих м≥стах в≥дбуваЇтьс¤ зб≥льшенн¤ чисельност≥ њх населенн¤. —учасн≥ велик≥ м≥ста Ц це центри зосередженн¤ багатогалузевоњ промисловост≥, розгалуженоњ транспортноњ мереж≥ в густонаселених житлових масивах. ѕричому найважлив≥шим джерелом зростанн¤ м≥ського населенн¤ була й все ще залишаЇтьс¤ м≥грац≥¤ с≥льських жител≥в у м≥ста. Ќа нењ припадаЇ б≥льше половини приросту м≥ського населенн¤ в ”крањн≥.
—учасне м≥сто дл¤ своњх жител≥в маЇ багато переваг економ≥чного, соц≥ального та субТЇктивного характеру, а саме:
Ј на¤вн≥сть м≥сць роботи та можлив≥сть зм≥ни роботи;
Ј зосередженн¤ заклад≥в науки та культури;
Ј забезпеченн¤ висококвал≥ф≥кованоњ медичноњ допомоги;
Ј можлив≥сть створювати кращ≥ житлов≥ та соц≥ально-побутов≥ умови житт¤;
Ј розвиток м≥жнародноњ та рег≥ональноњ культури.
Ќезважаючи на переваги м≥ського житт¤, м≥ське середовище дл¤ людей Ї штучним ≥ в≥д≥рваним в≥д природного, в ¤кому тис¤чол≥тт¤ми проходило њхнЇ житт¤. ƒеградоване штучне м≥ське середовище ви¤вл¤Ї комплексну шк≥дливу д≥ю на здоровТ¤ населенн¤ внасл≥док забрудненн¤ атмосферного пов≥тр¤, деф≥циту сон¤-чного пром≥нн¤, води, а також стресових фактор≥в, зумовлених напруженим ритмом житт¤, скупчен≥стю населенн¤, недостатн≥стю зелених насаджень тощо. “акож небезпеку дл¤ здоровТ¤ людей у м≥ст≥ становл¤ть шумов≥, в≥брац≥йн≥ навантаженн¤, транспортн≥ проблеми, вплив електричних, магн≥тних, ≥он≥зуючих пол≥в.
¬елике м≥сто споживаЇ життЇв≥ ресурси, ¤к≥ створюютьс¤ природою на величезних просторах, що в сотн≥ ≥ тис¤ч≥ раз≥в перевищують площу самого м≥ста. ѕри цьому м≥сто Увиробл¤ЇФ чимало токсичних та шк≥дливих промислових в≥дход≥в та побутового см≥тт¤. ¬се це не в змоз≥ асим≥лювати м≥ське природне середовище, оск≥льки його еколог≥чна м≥стк≥сть набагато менша в≥д антропогенних навантажень на нього. “ому забрудненн¤ м≥ста пост≥йно п≥двищуЇтьс¤ через зростаючу токсичн≥сть промислових та побутових в≥дход≥в. «валища в≥дход≥в займають величезн≥ площ≥ земель, а смертельн≥ дози р≥зних токсикант≥в, ¤к≥ м≥ст¤тьс¤ в цих в≥дходах, роками вимиваютьс¤ дощовими водами та вид≥л¤ютьс¤ в атмосферу у вигл¤д≥ пилюки та дим≥в. 
—туп≥нь поширенн¤ багатьох хвороб у великих м≥стах набагато б≥льший, н≥ж у селах. “ака хвороба, ¤к рак легень, у великих м≥стах нин≥ реЇструЇтьс¤ в 2Ц3 рази част≥ше, н≥ж у с≥льськ≥й м≥сцевост≥. ” м≥стах набагато б≥льше хвор≥ють бронх≥тами, астмою, артер≥альною г≥пертон≥Їю, атеросклерозом, виразкою шлунку, неврозами, алерг≥йними хворобами. –≥вень ≥нфекц≥йних захворювань тут також удв≥ч≥ вищий. Ќе випадково, що п≥д час еп≥дем≥й першими жертвами стають жител≥ м≥ст. 
ћешканц≥ великих м≥ст уже давно пТють воду набагато г≥ршоњ ¤кост≥, н≥ж у селах. «окрема, в ”крањн≥, в б≥льшост≥ м≥ст ¤к≥сть питноњ води не в≥дпов≥даЇ сан≥тарним нормам.
ќтже, в умовах великого м≥ста загострюютьс¤ вс≥ сторони життЇзабезпеченн¤ людей: постачанн¤ достатньоњ к≥лькост≥ повноц≥нних продукт≥в харчуванн¤ та питноњ води, контроль ≥ запоб≥ганн¤ забрудненн¤ пов≥тр¤, водних ресурс≥в, ірунт≥в, утил≥зац≥¤ та похованн¤ нагромаджуваних шк≥дливих виробничих та побутових в≥дход≥в, а також соц≥альн≥ проблеми, повТ¤зан≥ з р≥зким зменшенн¤м в≥льного УжиттЇвогоФ простору, зростанн¤м м≥ст у висоту, зб≥льшенн¤м захворювань, зумовлених забрудненн¤м та ≥нш≥.
¬изначимо детальн≥ше основн≥ небезпеки житт¤ в урбан≥зованому середовищ≥.
«абрудненн¤ атмосфери м≥ст
јтмосферне пов≥тр¤ м≥ст пост≥йно забруднюЇтьс¤ ≥ за вс≥ма параметрами докор≥нно в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д повноц≥нного природного пов≥тр¤. ћ≥ськ≥ поселенн¤ характеризуютьс¤ найвищими р≥вн¤ми антропогенних навантажень на навколишнЇ середовище, в результат≥ чого воно деформуЇтьс¤, набуваЇ ¤к≥сно нових рис, аж до зм≥ни м≥крокл≥матичних фактор≥в ≥ ф≥зико-х≥м≥чних властивостей середовища, зокрема пов≥тр¤ного басейну. ћетеоролог≥чн≥ спостереженн¤ св≥дчать, що температура пов≥тр¤ в межах м≥ських територ≥й у середньому на дек≥лька градус≥в вища, н≥ж у прим≥ських районах. Ќад м≥стами, особливо великими, част≥ше випадають атмосферн≥ опади, бувають густ≥ тумани, а також смоги Ц густ≥ тумани, зм≥шан≥ з димом, к≥пт¤вою та вихлопними газами. ѕрозор≥сть атмосфери в м≥стах менша, н≥ж за њњ межами ≥ в с≥льськ≥й м≥сцевост≥. “умани, а також запилен≥сть пов≥тр¤ пом≥тно зменшують проникненн¤ до земноњ поверхн≥ сон¤чних промен≥в. ƒо того ж, нер≥дко виникають так≥ негативн≥ ¤вища, ¤к рух до центральноњ частини м≥ста (через те, що вона сильн≥ше нагр≥ваЇтьс¤, н≥ж околиц≥) пов≥тр¤них поток≥в, що несуть сюди забруднен≥ промислов≥ викиди п≥дприЇмств, розташованих за межами м≥ста.
ќсновними джерелами забрудненн¤ атмосфери м≥ста Ї: транспорт, енергетичн≥ системи м≥ста та промислов≥сть. 
” м≥стах зосереджена основна маса транспортних засоб≥в. ÷е вантажний, власний та громадський транспорт. јвтотранспорт даЇ 70 % ус≥х токсичних викид≥в у атмосферу. ¬ ”крањн≥ зареЇстровано б≥льше 1 млн. вантажних автомоб≥л≥в та близько 3 млн. легкових. ƒол¤ автотранспортного забрудненн¤ атмосфери в загальн≥й њх к≥лькост≥ становить: в ”жгород≥ Ц 91 %, ялт≥, ѕолтав≥ Ц 88 %, Ћьвов≥ Ц 79 %,  иЇв≥ Ц 75 %. ѕрогресуючому забрудненню атмосфери в м≥стах спри¤Ї висока питома вага власних автомоб≥л≥в, адже зростанн¤ к≥лькост≥ автотранспортних засоб≥в супроводжуЇтьс¤ зб≥льшенн¤м обТЇм≥в забруднюючих речовин ≥з вихлопних труб. ќстанн≥м часом у м≥ському пов≥тр≥ вир≥с обТЇм оксид≥в вуглецю, вуглеводн≥в, оксид≥в азоту, саж≥. јле найб≥льшу небезпеку, окр≥м оксид≥в азоту, складають с≥рчан≥ та свинцев≥ сполуки. ѓх вм≥ст у м≥ському пов≥тр≥ значною м≥рою вир≥с. ћ≥ста не пристосован≥ до такоњ к≥лькост≥ автотранспорту. ƒовжина проб≥гу без зупинок м≥ж св≥тлофорами становить лише 400Ц600 м. ¬насл≥док цього середн¤ швидк≥сть руху вдень у центр≥ м≥ста (зокрема  иЇва) ≥ на великих автошл¤хах знижуЇтьс¤ до 12Ц20 км/год, а це зб≥льшуЇ витрати палива в 3Ц4 рази. ¬≥дпов≥дно зб≥льшуютьс¤ й викиди забруднюючих речовин. јвтотранспорт також призводить до специф≥чних форм забрудненн¤ пов≥тр¤. ѕри рус≥ стираютьс¤ шини ≥ тис¤ч≥ тонн гуми у вигл¤д≥ пилу потрапл¤Ї в пов≥тр¤. ћ≥ський автомоб≥льний транспорт не т≥льки забруднюЇ пов≥тр¤ продуктами згоранн¤ палива, в≥н спри¤Ї зростаючому надходженню cвинцю в навколишнЇ середовище. ¬ ”крањн≥ поки ще використовують бензин ≥з вм≥стом свинцю 0,36 г/л, тод≥ ¤к в јнгл≥њ, Ќ≥меччин≥ та —Ўј Ц 0,013Ц0,15.
ћ≥ста Ц основн≥ споживач≥ енерг≥њ. ћ≥сто споживаЇ енерг≥ю у р≥зних формах. ƒосить широко використовуЇтьс¤ викопне паливо Ц камТ¤не вуг≥лл¤, нафтопродукти та природний газ. ÷е вже само по соб≥ визначаЇ забрудненн¤ м≥ст продуктами згоранн¤. ƒо жилих будинк≥в та виробничих прим≥щень енерг≥¤ потрапл¤Ї у форм≥ електрики, газу, парового опаленн¤.
¬арто в≥дм≥тити, що загальн≥ викиди в атмосферу забруднювач≥в в≥д промислових п≥дприЇмств дещо знизились у звТ¤зку з≥ зменшенн¤м випуску продукц≥њ на де¤ких п≥дприЇмствах, а також з њх зупинкою. ќднак за рахунок автомоб≥льних викид≥в ¤к≥сть атмосферного пов≥тр¤ в м≥стах пог≥ршилась.
«ниженн¤ ¤кост≥ атмосферного пов≥тр¤ небезпечне дл¤ здоровТ¤ м≥ських мешканц≥в. Ћюдина за добу вживаЇ у середньому 25 кг пов≥тр¤. Ќав≥ть ¤кщо в≥дносний вм≥ст забруднювач≥в у пов≥тр≥ незначний, њх сумарна к≥льк≥сть, ¤ка потрапл¤Ї в орган≥зм людини при диханн≥, може ви¤витись токсичною. Ќайб≥льш поширеною шк≥дливою дом≥шкою пов≥тр¤ного середовища Ї чадний газ. Ќадм≥рна к≥льк≥сть цього газу в пов≥тр≥ призводить до швидкоњ втомлюваност≥ людини, головного болю, запамороченн¤, ослабленн¤ памТ¤т≥, порушенн¤ д≥¤льност≥ серцево-судинноњ системи та ≥нших систем орган≥зму. 
ƒоведено пр¤мий звТ¤зок м≥ж концентрац≥Їю бензп≥рену (м≥стить свинець) у пов≥тр≥ ≥ смертн≥стю в≥д раку леген≥в. ¬загал≥, смертн≥сть в≥д раку леген≥в серед мешканц≥в м≥ст вдв≥ч≥ б≥льша, н≥ж серед мешканц≥в села. ¬насл≥док забрудненн¤ пов≥тр¤ в≥дбуваЇтьс¤ загостренн¤ хрон≥чних захворювань верхн≥х дихальних шл¤х≥в, що викликано, зокрема, подразнюючим впливом оксид≥в с≥рки, азоту, вуглецю, альдег≥д≥в ≥ продукт≥в њх трансформац≥њ, ¤к≥ потрапл¤ють в атмосферу м≥ста з в≥дпрацьованими газами в≥д автотранспорту. «ахворюван≥сть на пневмон≥ю, ≥нфаркт м≥окарда, алерг≥чн≥ хвороби, зокрема бронх≥альну астму, ¤ка також повТ¤зана ≥з забрудненн¤м пов≥тр¤. —мог викликаЇ у людей подразненн¤ очей, слизових оболонок носа ≥ горла, симптоми задухи, загос-тренн¤ легеневих та р≥зних хрон≥чних захворювань.
«абрудненн¤ м≥ських прим≥щень
—пециф≥ка проживанн¤ в м≥ст≥ веде до того, що люди 80Ц95 % часу провод¤ть у прим≥щенн¤х (жил≥ будинки, метро, службов≥ прим≥щенн¤, будови п≥дприЇмств). ќдним ≥з показник≥в ¤кост≥ м≥ського житт¤ Ї пов≥тр¤ прим≥щень. «г≥дно з оц≥нкою јгентства з охорони навколишнього середовища —Ўј, пов≥тр¤ всередин≥ м≥ських прим≥щень забруднено в 100 раз≥в б≥льше, н≥ж зовн≥. «абрудненн¤ пов≥тр¤ всередин≥ прим≥щень повТ¤зано з ц≥лим р¤дом причин, а саме:
Ј забрудненн¤ в≥д спалюванн¤ деревини, вуг≥лл¤ в кам≥нах;
Ј невентильован≥ гази в≥д газових плит та водонагр≥вач≥в;
Ј чист¤ч≥ та дез≥нф≥куюч≥ аерозол≥;
Ј очисники, ¤к≥ м≥ст¤ть хлор або ам≥ак;
Ј лаков≥ та восков≥ покритт¤ п≥длог;
Ј зволожувач≥ пов≥тр¤;
Ј розпилювач≥ в≥д комах (≥нсектициди);
Ј дим в≥д цигарок.
ћенш пом≥тн≥ забруднювач≥ з буд≥вельних та оздоблювальних матер≥ал≥в, а також ≥з матер≥ал≥в, ¤к≥ м≥ст¤ть азбест, свинець ≥ також газ радон.
јзбест досить широко застосовували в м≥стобудуванн≥. ÷е волокниста форма сил≥кату магн≥ю. јзбест м≥стить зал≥зо, кальц≥й, алюм≥н≥й. ¬≥н п≥двищуЇ м≥цн≥сть буд≥вельних матер≥ал≥в. јзбест Ц дуже б≥олог≥чно активний матер≥ал. …ого волокна потрапл¤ють в леген≥ та викликають ушкодженн¤ тканин, що може призвести нав≥ть до утворенн¤ ракових пухлин. ” —Ўј азбест належить до речовин першоњ групи небезпечност≥. Ќебезпека азбестового впливу повТ¤зана з пролонгованою д≥Їю, тобто хвороба може розвинутись через 30 рок≥в п≥сл¤ отриманн¤ надприпустимоњ дози. јзбест можна знайти в в≥н≥лових покритт¤х п≥длог, де в≥н використовувавс¤ або дл¤ закр≥пленн¤ кахельних плиток, або на зворотному боц≥ л≥нолеуму. ≤зол¤ц≥йний матер≥ал нагр≥вальних прилад≥в, труб, ст≥н ≥ стель також може м≥стити азбест. ¬ ”крањн≥ азбест та азбестоцементн≥ вироби (шифер, труби) застосовуютьс¤ досить широко без належного медичного контролю.
ћ≥ськ≥ будинки побудован≥ ≥з кам≥нн¤, цегли, бетону, в ¤ких м≥ст¤тьс¤ р≥зн≥ природн≥ рад≥оактивн≥ елементи. ѕогана вентил¤ц≥¤ може зб≥льшити дозу опром≥ненн¤ через рад≥оактивний газ радон, ¤кий утворюЇтьс¤ при природному розпад≥ рад≥ю, тор≥ю, урану. –адон здеб≥льшого вид≥л¤Їтьс¤ ≥з земноњ кори. ≤ кожна наземна буд≥вл¤ нев≥дворотно накопичуЇ в соб≥ цей рад≥оактивний газ, запоб≥гаючи його розс≥юванню в атмосфер≥.  р≥м того, в≥н вид≥л¤Ї-тьс¤ з буд≥вельних матер≥ал≥в ≥ конструкц≥й. ” камТ¤них та цегл¤них буд≥вл¤х концентрац≥¤ радону значно вища, н≥ж у деревТ¤них. Ќаш≥ будинки буквально насичен≥ радоном. –адон випром≥нюють ст≥ни, перекритт¤, водопров≥д та побутовий газ.
ѕотрапл¤ючи в орган≥зм, цей газ уражаЇ залози внутр≥шньоњ секрец≥њ, г≥поф≥з, кору надниркових залоз. ÷е викликаЇ у третини населенн¤ задуху, серцебитт¤, м≥грень, тривожний стан, безсонн¤. ≤нод≥ розвиваютьс¤ зло¤к≥сн≥ пухлини в леген¤х, печ≥нц≥, селез≥нц≥. ¬чен≥ стверджують, що близько 70 % дози опром≥ненн¤ населенн¤ ”крањни в≥д ус≥х джерел природноњ рад≥оактивност≥ припадаЇ на радон. —причин¤Ї це ”крањнський щит Ц тектон≥чна структура, ¤ка т¤гнетьс¤ з п≥вноч≥ на п≥вдень майже посередин≥ ”крањни ≥ займаЇ близько 30 % ус≥Їњ територ≥њ. —кладаЇтьс¤ цей щит ≥з гран≥т≥в та ≥нших кристал≥чних пор≥д, що мають п≥двищену рад≥оактивн≥сть.
як же боротис¤ ≥з зосередженн¤м рад≥оактивного газу в дом≥вц≥, ¤к уникнути його небезпечного впливу? ƒ≥йовими засобами можуть бути наскр≥зний прот¤г та тривала прогул¤нка на св≥жому пов≥тр≥.
ѕрим≥щенн¤, ¤к≥ погано пров≥трюютьс¤, можуть накопичувати небезпечно високий вм≥ст озону, ¤кий виробл¤Їтьс¤ електростатичними коп≥ювальними машинами, ртутними лампами осв≥тленн¤ та де¤кими електростатичними пилососами.
ќкр≥м того, де¤к≥ токсини, наприклад формальдег≥ди, що знаход¤тьс¤ в прим≥щенн¤х за природними причинами. —имптоми отруЇнн¤ формальдег≥дом включають втрату памТ¤т≥, депресивний стан ≥ г≥неколог≥чн≥ проблеми. ÷ей токсин м≥ститьс¤ в дош-ках стол≥в, дезодорантах та фанерах.
≤нш≥ токсичн≥ матер≥али Ц масл¤н≥ фарби ≥ розчинники, килимовий клей, меблевий лак, ≥з ¤ких вид≥л¤ютьс¤ бензол, толуол та ≥нш≥ речовини.
¬изначимо де¤к≥ заходи щодо покращанн¤ ¤кост≥ пов≥тр¤ в прим≥щенн¤х:
Ј ефективний зас≥б проти токсин≥в Ц домашн≥ рослини; наприклад, хризантеми Ц найкращий зас≥б дл¤ видаленн¤ бензолу, трихлоретилену; клеоме ≥ традесканц≥њ Ц ефективний спос≥б боротьби з чадним газом, л≥ани та папорот≥ корисн≥ проти формальдег≥ду; л≥л≥¤ та китайськ≥ в≥чнозелен≥ рослини служать ф≥льтрами проти бензолу, чадного газу, вуглекислого газу та ≥нших х≥м≥чних речовин;
Ј один ≥з способ≥в зниженн¤ формальдег≥ду в прим≥щенн≥ Ц понизити температуру на 100 —, що зменшить р≥вень еманац≥њ формальдег≥ду на 50 %;
Ј необх≥дно використовувати наступн≥ буд≥вельн≥ матер≥али: дл¤ зовн≥шн≥х роб≥т Ц пластини з деревини, ¤к≥ склеЇн≥ за допомогою феноло-формальдег≥дних смол; деревину твердих пор≥д та стол¤рн≥ пластини, ¤к≥ м≥ст¤ть смоли без формальдег≥ду; шерст¤н≥ та бавовн¤н≥ килимов≥ покритт¤ в≥д ст≥ни до ст≥ни ≥з джутовою п≥дкладкою (без склеюванн¤), покритт¤ з м≥цноњ деревини, бавовн¤н≥ килимки, стандартн≥ шпалери, керам≥чну плитку й буд≥вельний розчин, в≥дом≥ нетоксичн≥ фарби; лаки дл¤ деревини на основ≥ натурального грецького гор≥ха й оливковоњ ол≥њ, нетоксичн≥ масла та лаки, паркетний в≥ск;
Ј щоб не використовувати дл¤ боротьби з комахами токсичн≥ х≥м≥кати, потр≥бно посипати м≥сц¤ скупченн¤ тарган≥в порошком борноњ кислоти або пральним порошком, ¤кий м≥стить буру; проти бл≥х рекомендуЇтьс¤ обприскуванн¤ з лимонною кислотою, а також ультразвук, наст≥й евкал≥пта, чищенн¤ килим≥в парою або шл¤хом натиранн¤ с≥ллю; з мурахами пробують боротис¤ за допомогою кукурудз¤ного борошна або миють кухонн≥ столи сум≥шшю р≥вних частин оцту та води, або розпилюють мильний розчин;
Ј зам≥сть осв≥жувач≥в пов≥тр¤ потр≥бно використовувати оцет, наливши його в тар≥лку ≥ поставивши на 1Ц2 години в к≥мнат≥; в закритих невеликих прим≥щенн¤х (холодильники, туалет) поставити в≥дкриту коробочку з харчовою содою; внести в к≥мнату св≥жу г≥лку ¤лини або сосни;
Ј зам≥сть в≥дб≥лювач≥в використовувати харчову соду або буру;
Ј робити регул¤рне вологе прибиранн¤ прим≥щенн¤, а також пров≥трюванн¤;
Ј обладнати кухню вит¤жною шафою;
Ј не залишати в≥дкритими пл¤шки з миючими та дез≥нф≥куючими засобами.
«абрудненн¤ питноњ води в м≥стах
ѕитна вода Ц найважлив≥ший фактор здоровТ¤ людини. ” крани м≥ських квартир питна вода потрапл¤Ї з р≥чок, водосховищ, озер, ≥з п≥дземних глибин. Ќайб≥льш чиста Ц п≥дземна (особливо глибинна, артез≥анська) вода. јле дл¤ великих м≥ст ц≥Їњ води не вистачаЇ. 
«а даними ¬сесв≥тньоњ орган≥зац≥њ охорони здоровТ¤ вода може м≥стити 13 тис¤ч токсичних речовин, нею передаЇтьс¤ до 80 % ус≥х ≥снуючих захворювань, в≥д ¤ких у св≥т≥ щор≥чно вмираЇ 25 млн. чолов≥к.
” реальних умовах вода м≥стить орган≥чн≥ й м≥неральн≥ сполуки, м≥кро- ≥ макроелементи, гази, колоњдн≥ частинки та жив≥ м≥кроорган≥зми. ќсновн≥ компоненти питноњ води незм≥нн≥ Ц г≥дрокарбонатн≥, сульфатн≥ та хлорист≥ сол≥ кальц≥ю, магн≥ю та натр≥ю. —еред м≥нерал≥в у вод≥ Ї кремн≥й, фтор, стронц≥й, цинк, серед макроелемент≥в Ц зал≥зо ≥ кал≥й. ¬м≥ст цих речовин не повинен перевищувати так зван≥ гранично допустим≥ концентрац≥њ (√ƒ ).
„астки ірунту ≥ все, що п≥ддаЇтьс¤ гниттю, вносить у воду орган≥чн≥ сполуки. ѓх р≥зноман≥тт¤ величезне. Ѕрудною й мутною воду робл¤ть колоњдн≥ частки (г≥дрозол≥ ≥ гел≥). ÷е м≥кроскоп≥чн≥ частинки м≥нерального та орган≥чного походженн¤. ј ще будь-¤ка р≥чкова вода м≥стить токсичн≥ речовини промислового та комунально-побутового походженн¤, а саме: ст≥йк≥ пестициди, нафтопродукти, феноли, важк≥ метали, н≥трати та ≥нш≥. ¬они можуть роками ≥снувати в природному середовищ≥, майже не розкладаючись. ≤, нарешт≥, в≥дкрит≥ водоймища м≥ст¤ть величезну к≥льк≥сть м≥кроорган≥зм≥в Ц прост≥ших, бактер≥й, м≥кроскоп≥чних водоростей, гриб≥в, в≥рус≥в. „им брудн≥ше вода (чим б≥льше в н≥й м≥ститьс¤ колоњдних та орган≥чних речовин), тим р≥зноман≥тн≥ш≥ й багаточисельн≥ш≥ м≥кроорган≥зми. ≤з прост≥ших дл¤ людини небезпечн≥ л¤мбл≥њ та дизентер≥йн≥ амеби: перш≥ викликають запаленн¤ жовчних шл¤х≥в, друг≥ Ц д≥арею (пронос). ќкр≥м того, водним шл¤хом передаютьс¤ м≥кробактер≥њ туберкульозу, кишкова паличка, збудники бруцельозу, дизентер≥њ, сальмонельозу, черевного тифу, р≥зн≥ в≥руси (особливо небезпечний в≥рус гепатиту ј) та один ≥з найнебезпечн≥ших ворог≥в людства Ц холерний в≥бр≥он. ¬с≥ в≥дом≥ еп≥дем≥њ холери починались ≥з уживанн¤ зараженоњ води.
ўоб природна вода була придатна дл¤ вживанн¤, вона проходить дек≥лька стад≥й очищенн¤ та знезараженн¤ на водопров≥дних станц≥¤х.
—пособи очищенн¤ забруднених вод можна обТЇднати в наступн≥ групи: механ≥чн≥, ф≥зичн≥, ф≥зико-механ≥чн≥, х≥м≥чн≥, ф≥зико-х≥м≥чн≥, б≥олог≥чн≥, комплексн≥. ћехан≥чн≥ способи очищенн¤ застосовуютьс¤ дл¤ очищенн¤ сток≥в в≥д твердих та масл¤них забруднень. ћехан≥чне очищенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ одним ≥з наступних метод≥в:
Ј подр≥бненн¤ великих за розм≥ром забруднень на менш≥ за допомогою механ≥чних пристроњв;
Ј в≥дстоюванн¤ забруднень з≥ сток≥в за допомогою нафтовловлювач≥в, п≥сковловлювач≥в та ≥нших в≥дст≥йник≥в;
Ј вилученн¤ механ≥чних дом≥шок за допомогою елеватор≥в, реш≥ток, скребк≥в та ≥нших пристроњв;
Ј ф≥льтруванн¤ сток≥в через с≥тки, сита, спец≥альн≥ ф≥льтри, а та-кож шл¤хом пропусканн¤ њх через п≥сок.
¬иб≥р схеми очищенн¤ води в≥д зважених часток та нафтопродукт≥в залежить в≥д виду та к≥лькост≥ забруднень, необх≥дного ступен¤ очищенн¤.
‘≥зико-механ≥чн≥ способи очищенн¤ сток≥в та води базуютьс¤ на флотац≥њ, мембранних методах очищенн¤, азотропн≥й в≥дгонц≥.
‘лотац≥¤ Ц процес молекул¤рного прилипанн¤ частинок забруднень до поверхн≥ розпод≥лу двох фаз (вода Ц пов≥тр¤, вода Ц тверда речовина). ѕроцес очищенн¤ нафтопродукт≥в, волокнистих матер≥ал≥в та ≥нших речовин флотац≥Їю пол¤гаЇ в утворенн≥ системи Участинки забруднень Ц бульбашки пов≥тр¤Ф, що спливаЇ на поверхню та видал¤Їтьс¤ спец≥альними водними транспортерами.
’≥м≥чне очищенн¤ використовуЇтьс¤ ¤к самост≥йний метод, або ¤к попередн≥й перед ф≥зико-х≥м≥чним та б≥олог≥чним очищенн¤м. …ого використовують дл¤ видаленн¤ з них важких метал≥в, дл¤ окисленн¤ с≥рководню та орган≥чних речовин, дл¤ дезинфекц≥њ води та њњ знебарвленн¤.
–озгл¤немо ф≥зико-х≥м≥чн≥ методи.  оагул¤ц≥¤ Ц це процес зТЇднанн¤ др≥бних частинок забруднювач≥в у б≥льш≥ за допомогою коагул¤нт≥в. ƒл¤ позитивно зар¤джених частинок коагулюючими ≥онами Ї ан≥они, дл¤ негативно зар¤джених Ц кат≥они. як коагул¤нти використовуЇтьс¤ вапн¤не молоко, сол≥ алюм≥н≥ю, зал≥за, магн≥ю, цинку, с≥рчанокислого кальц≥ю, вуглекислого газу тощо. ‘локул¤ц≥¤ Ц процес агрегац≥њ др≥бних частинок забруднювач≥в у вод≥ за рахунок утворенн¤ м≥стк≥в м≥ж ними та молекулами флокул¤нт≥в. як флокул¤нти використовують активну кремн≥Їву кислоту, еф≥ри, крохмаль, целюлозу, синтетичн≥ орган≥чн≥ пол≥мери. ƒл¤ осв≥тленн¤ води одночасно використовуютьс¤ коагул¤нти та флокул¤нти.  оагул¤ц≥¤ та флокул¤ц≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ у спец≥альних камерах та Їмност¤х. 
—орбц≥¤ Ц процес поглинанн¤ забруднень твердими та р≥дкими сорбентами (активованим вуг≥лл¤м, золою, др≥бним коксом, торфом, сил≥кагелем, активною глиною тощо. ѕристроњ дл¤ вилученн¤ з≥ ст≥чних вод або розчин≥в забруднень за цим методом виготовл¤ють у вигл¤д≥ ф≥льтр≥в.
ѕ≥сл¤ механ≥чних, х≥м≥чних та ф≥зико-х≥м≥чних метод≥в очищенн¤ ст≥чн≥ води п≥дл¤гають б≥олог≥чному очищенню (м≥кроорган≥зми) дл¤ остаточноњ очистки сток≥в в≥д орган≥чноњ речовини. Ѕ≥олог≥чне очищенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ в б≥оф≥льтрах, в аеротенках, в б≥отенках тощо.
ѕ≥сл¤ визначених метод≥в очищенн¤ у ст≥чних водах можуть знаходитись р≥зноман≥тн≥ в≥руси та бактер≥њ (дизентер≥йн≥ бактер≥њ, холерний в≥бр≥он, збудники черевного тифу, в≥рус пол≥ом≥Їл≥ту, в≥рус гепатиту та ≥нш≥). «нешкодити м≥кроорган≥зми, ¤к≥ залишились, можна 4 способами:
Ј терм≥чно (скипТ¤тити);
Ј за допомогою сильних окисник≥в (наприклад, хлору, озону, марганцевокислого кал≥ю);
Ј впливом ≥он≥в благородних метал≥в (зазвичай використовуЇтьс¤ ср≥бло);
Ј ф≥зичними методами (за допомогою ультраф≥олетових промен≥в або ультразвуку).
ѕри масовому очищенн≥ питноњ води найдешевшим та найдоступн≥шим вар≥антом Ї хлоруванн¤. ¬оду насичують хлором ≥ залишають у спец≥альних резервуарах-в≥дст≥йниках, доки зайвий газ не зв≥тритьс¤ та концентрац≥¤ його у вод≥ не знизитьс¤ до гранично допустимих норм. 
ѕроблема забезпеченн¤ населенн¤ ”крањни ¤к≥сною питною водою з кожним роком ускладнюЇтьс¤, стаЇ б≥льш гострою. —клалас¤ ситуац≥¤, коли практично вс≥ поверхнев≥, а в окремих рег≥онах ≥ п≥дземн≥ води за р≥внем забрудненн¤ не в≥дпов≥дають вимо-гам стандарту на джерела водопостачанн¤.  и¤ни, наприклад, ко-ристуютьс¤ переважно десн¤нською водою, ¤ка досить часто м≥стить рад≥онукл≥ди, пестициди, н≥трати та ≥нш≥ токсичн≥ речовини. ќчисн≥ споруди ≥ технолог≥¤ очищенн¤ води застар≥ли ≥ не оновлюютьс¤. ≤снуюч≥ в крањн≥ методи очистки водопров≥дноњ та ст≥ч-них вод не розрахован≥ на зв≥льненн¤ в≥д в≥рус≥в. Ќав≥ть багатоетапна система очищенн¤ на водопров≥дних станц≥¤х, а саме: хлоруванн¤, коагул¤ц≥¤, в≥дстоюванн¤, ф≥льтруванн¤ й знову хлоруванн¤ повн≥стю не захищають воду в≥д де¤ких патогенних бактер≥й ≥ в≥рус≥в. «начна к≥льк≥сть проб води з джерел водопостачанн¤ та водопровод≥в маЇ в≥дхиленн¤ в≥д вимог чинного стандарту за окремими ф≥зико-х≥м≥чними та бакпоказниками. ѕитна вода стаЇ активним чинником шк≥дливого впливу на здоровТ¤ ≥ першоп-ричин виникненн¤ багатьох небезпечних масових ≥нфекц≥йних захворювань, зокрема в≥русного гепатиту ј. ¬ внасл≥док хлоруванн¤ в питн≥й вод≥ утворюютьс¤ хлорорган≥чн≥ сполуки, наприклад, к≥льк≥сть хлороформу перевищуЇ в 1,5Ц2 раза норми, рекомендован≥ ¬ќќ«. ќкр≥м того, в питну воду можуть потрапити ≥нш≥ токсичн≥ речовини: ≥они важких метал≥в, сполуки фосфору ≥ с≥рки, пестициди, н≥трати, н≥трити. ѕро недостатню ефективн≥сть ≥снуючоњ технолог≥њ очистки води св≥дчить високий р≥вень захворюваност≥ населенн¤ кишковими ≥нфекц≥¤ми. ¬загал≥ ж, на сьогодн≥ в≥домо близько 100 хвороб, ¤к≥ УдаруЇФ нам питна вода.
80 % ус≥х захворювань в≥дбуваЇтьс¤ через недостатньо очищену воду. ’лорорган≥чн≥ сполуки здатн≥ викликати онколог≥чн≥ захворюванн¤, хвороби нирок ≥ печ≥нки, орган≥в травленн¤. «б≥льшуЇтьс¤ ризик захворювань п≥дшлунковоњ залози, раком сечового м≥хура, пухлинами товстоњ кишки.  ипТ¤т≥нн¤ води не може знешкодити отруйну орган≥ку й наполовину.  оли людина миЇ посуд, приймаЇ ванну, вона вдихаЇ летючий хлороформ, що може призвести до серйозних захворювань дихальних шл¤х≥в. ƒосить невт≥шна статистика захворюванн¤ населенн¤ в≥русним гепатитом ј.  ≥льк≥сть захворювань ц≥Їю хворобою в ”крањн≥ дос¤гаЇ 300 випадк≥в на р≥к, тобто 90 % захворювань на гепатит в≥дбуваЇтьс¤ через вживанн¤ не¤к≥сноњ води. ќсобливо шк≥длив≥ сол≥ важких метал≥в. ¬они поступово накопичуютьс¤ в тканинах ≥ органах, ≥ лише через 10Ц15 рок≥в можуть викликати онколог≥чн≥ захворюванн¤, ≥мпотенц≥ю, безпл≥дд¤.
яку ж воду треба пити, щоб бути здоровим? ќдн≥ спец≥ал≥сти рад¤ть пити воду кипТ¤чену та в≥дсто¤ну. ≤нш≥ напол¤гають на вод≥ Уср≥бн≥йФ, тому що ср≥бло вбиваЇ м≥кроорган≥зми. јле ср≥бло Ц це метал, ¤кий здатний накопичуватись в орган≥зм≥ людини, зокрема в нирках. —ьогодн≥ можна сказати, що Уср≥бнаФ вода Ї л≥кувальним засобом, ¤ке може допомогти при л≥куванн≥ де¤ких хвороб т≥льки у випадку њњ вживанн¤ в певних дозах ≥ нетривалий час. як альтернативу питн≥й вод≥ використовувати њњ просто недопустимо.
«г≥дно з розпор¤дженн¤м  ињвськоњ м≥ськоњ держадм≥н≥страц≥њ в м≥ст≥ збудовано та введено в експлуатац≥ю 25 пав≥льйон≥в бюветноњ роздач≥ артез≥анськоњ води. ¬ода в них чиста, добро¤к≥сна, рад≥онукл≥ди та важк≥ метали на таку глибину не потрапили. јле приблизно в 66 % свердловин вода м≥стить п≥двищену к≥льк≥сть зал≥за, марганцю, с≥рководню, сульф≥д≥в, сульфат≥в, хлорид≥в, карбонат≥в та ≥нших дом≥шок, що, звичайно, потребуЇ додаткового очищенн¤ ц≥Їњ води. Ќер≥дко артез≥анська вода не в≥дпов≥даЇ вимогам щодо бактер≥олог≥чних показник≥в. Ќасл≥дком неконтрольованого й довгострокового використанн¤ таких вод ¤к питних можуть бути р≥зн≥ захворюванн¤ у людей Ц отруЇнн¤ важкими металами, н≥тратами та ≥н. як правило, артез≥анська вода Ї умовно питною й може служити лише додатковим джерелом водопостачанн¤.
” торговельних закладах можна придбати р≥зноман≥тн≥ ≥ндив≥дуальн≥ та колективн≥ ф≥льтри дл¤ водопров≥дноњ води. јле лише де¤к≥ з них здатн≥ зробити воду максимально небезпечною. ”н≥версальних ф≥льтр≥в, здатних повн≥стю очистити воду в≥д ус≥х шк≥дливих дом≥шок, просто не ≥снуЇ. јле в наш час ф≥льтри стали предметом першоњ необх≥дност≥. 
Ўумове, в≥брац≥йне та електромагн≥тне забрудненн¤ м≥ст
ƒл¤ мешканц≥в м≥ста шум Ц справа звична. ƒосить часто людина нав≥ть не замислюЇтьс¤ над його протиприродн≥стю. ” будь-¤кому рег≥он≥ м≥ста шумить автотранспорт, гуркоче трамвай, з певним шумом працюЇ п≥дприЇмство, поблизу зл≥тають з аеродрому л≥таки. ” квартирах шумл¤ть холодильники ≥ пральн≥ машини, в парадних Ц л≥фти. ÷ей перел≥к можна продовжити. якщо шуму так багато в нашому житт≥, може здатис¤, що в≥н не шк≥дливий. Ўк≥дливий, дуже шк≥дливий! «а своњм впливом на орган≥зм людини шум б≥льш шк≥дливий, н≥ж х≥м≥чне забрудненн¤. «а останн≥ 30 рок≥в у вс≥х великих м≥стах шум зб≥льшивс¤ на 12Ц15 дЅ (децибел), а субТЇктивна гучн≥сть виросла в 3Ц4 рази.
Ўум знизив продуктивн≥сть прац≥ на 15Ц20 %, суттЇво п≥двищив р≥ст захворюваност≥. ≈ксперти вважають, що у великих м≥стах шум скорочуЇ житт¤ людини на 8Ц12 рок≥в.
„астота захворювань серцево-судинноњ системи у людей, що живуть в зашумлених районах, у к≥лька раз≥в вища, а ≥шем≥чна хвороба серц¤ у них зустр≥чаЇтьс¤ у три рази част≥ше. «ростаЇ також загальна захворюван≥сть. 
ќсобливо вражаЇ вплив шуму на м≥ських жител≥в. якщо на 100 тис¤ч с≥льських мешканц≥в припадаЇ 20Ц30 тих, хто погано чуЇ, то в м≥стах ц¤ цифра виростаЇ в 5 раз≥в. «а даними статистики, жител≥ великих м≥ст втрачають гостроту слуху вже з 30 рок≥в (у норм≥ Ц в 2 рази п≥зн≥ше). ѕ≥д впливом шуму пог≥ршуЇтьс¤ сон та сприйн¤тлив≥сть до навчанн¤. ƒ≥ти стають б≥льш агресивними та вередливими. 
ƒл¤ позначенн¤ комплексного впливу шуму на людину медики ввели терм≥н Ц Ушумова хворобаФ. —имптомами ц≥Їњ хвороби Ї головний б≥ль, нудота, драт≥влив≥сть, ¤к≥ досить часто супроводжуютьс¤ тимчасовим зниженн¤м слуху. ƒо шумовоњ хвороби схильн≥ б≥льш≥сть мешканц≥в великих м≥ст, ¤к≥ пост≥йно отримують шумов≥ навантаженн¤. Ќаприклад, нормативн≥ р≥вн≥ звуку в дЅ дл¤ мешканц≥в житлових квартал≥в повинн≥ становити 55 вдень ≥ 45 вноч≥. ќднак р≥зн≥ джерела техногенного шуму внос¤ть вагомий вклад у звукове середовище м≥ста: л≥таки, ¤к≥ низько лет¤ть, Ц до 100 дЅ, автобуси Ц до 89, легков≥ автомоб≥л≥ Ц до 71, трамвањ Ц до 90, см≥ттЇпроводи Ц 83, пральн≥ машини Ц 74Ц76 дЅ. ” сучасних м≥ських районах з≥ значним рухом транспорту р≥вень шуму близький до небезпечноњ меж≥ у 80 децибел. 
Ўум д≥Ї на орган≥зм людини не т≥льки пр¤мо й опосередковано. ¬≥н маЇ й ≥нш≥ можливост≥ впливу. “ак, у м≥ських умовах тривал≥сть житт¤ дерев коротша, н≥ж в с≥льськ≥й м≥сцевост≥. √оловною причиною цього Ї вплив ≥нтенсивного шуму. ѕри д≥њ шуму в 100 дЅ рослини виживають 10 дн≥в. ѕри цьому швидко гинуть кв≥ти ≥ упов≥льнюЇтьс¤ р≥ст рослин. 
ќтже, шум шк≥дливий, але чи можна зменшити його вплив на жив≥ орган≥зми, включаючи людину. ¬и¤вл¤Їтьс¤, можливо, ≥ таких заход≥в багато. Ќасамперед необх≥дно суворо дотримуватись ≥с-нуючих норматив≥в. Ќа сьогодн≥ на вулиц¤х великих м≥ст шум не спускаЇтьс¤ нижче 80 дЅ. ƒл¤ того щоб зменшити цей р≥вень, прикладаютьс¤ значн≥ зусилл¤, насамперед, щодо вдосконаленн¤ самоњ техн≥ки.  онструктори працюють над малошумними двигунами й транспортними засобами, житлов≥ забудови в≥ддал¤ють в≥д вуличних маг≥стралей, останн≥ в≥докремлюють в≥д будинк≥в бетонними екранами, покращують покритт¤.
≈фективним заходом боротьби з шумом у м≥стах Ї озелененн¤. ƒерева, ¤к≥ посаджен≥ близько одне в≥д одного, оточен≥ густими кущами, значно знижують р≥вень техногенного шуму ≥ покращую-ть м≥ське середовище.
ƒе¤к≥ поради щодо зменшенн¤ шуму в квартир≥ м≥ського будинку:
Ј в≥дрегулюйте у найб≥льш спри¤тливому дл¤ вас режим≥ гучн≥сть дзвоника вх≥дних дверей та телефону;
Ј дл¤ звуко≥зол¤ц≥њ ст≥н використовуйте г≥псокартонн≥ плити (њх закр≥плюють п≥д шпалерами) або спец≥альн≥ прокладки з натуральноњ пробки п≥д л≥нолеум, килимове покритт¤ або паркет;
Ј щоб двер≥ не скрип≥ли, змажте њх машинним маслом, щоб не стукали, прибийте до кос¤ка смужку тонкоњ гуми;
Ј зам≥н≥ть двер≥ у ванну к≥мнату на пластикову або деревТ¤ну, ¤ка герметично закриваЇтьс¤;
Ј коли на кухн≥ в≥дкритий кран або працюЇ вит¤жка, не вмикайте там телев≥зор;
Ј привчайте домочадц≥в щ≥льн≥ше прикривати двер≥ в своњ к≥мнати, не вмикати телев≥зор ≥ магн≥тофон на повну гучн≥сть.
Ќехай у вашому будинку стане хоч трохи тих≥ше. 
“ехногенний шум прийшов до нас ≥з цив≥л≥зац≥Їю ¤к важка хвороба. ќднак не потр≥бно забувати про те, що на людину завжди впливав ≥ природний шум, натуральне звукове середовище. ѕташиний сп≥в, дзюркот≥нн¤ струмковоњ води, шум лист¤, лаг≥дний шум морських хвиль Ц ус≥ ц≥ звуки чули наш≥ далек≥ пращури, ≥ свого роду схильн≥сть до них успадкувала наша псих≥ка ¤к звичайне й потр≥бне дл¤ нас ¤вище. ≤ тому так≥ звуки не впливають на нас негативно, а ≥нод≥ нав≥ть л≥кують. ”же накопичений медичний досв≥д щодо л≥куванн¤ душевних розлад≥в пташиним сп≥вом. ѕташин≥ голоси радують ≥ п≥дбадьорюють, п≥дн≥мають працездатн≥сть ≥ настр≥й. «аписи пташиних голос≥в беруть з собою космонавти в польоти. 
ƒо негативних ф≥зичних чинник≥в м≥ста належить також в≥брац≥¤. ƒжерелами в≥брац≥њ у м≥стах Ї: рейковий транспорт, автомоб≥льний транспорт, буд≥вельна техн≥ка, промислов≥ установки. 
«азвичай в≥брац≥¤ розповсюджуЇтьс¤ в≥д њњ джерела на в≥дстань до 100 м. Ќайб≥льш потужне джерело в≥брац≥њ Ц зал≥зничний транспорт.  оливанн¤ ірунту поблизу зал≥зниц≥ перевищуЇ землетрус силою 6Ц7 бал≥в. ” метро ≥нтенсивна в≥брац≥¤ розповсюджуЇтьс¤ на 50Ц70 м. 
Ќеспри¤тливий вплив на орган≥зм людини мають ≥ електромагн≥тн≥ випром≥нюванн¤ промисловоњ частоти (50 герц) та частот ра-д≥охвильового д≥апазону. ” помешканн¤х електромагн≥тн≥ пол¤ створюють: рад≥оапаратура, телев≥зори, холодильники тощо, що маЇ певну небезпеку. —права в тому, що кожен наш внутр≥шн≥й орган працюЇ на певн≥й частот≥, наприклад, серце Ц б≥л¤ 700 герц (коливань в секунду), мозок у стан≥ сну Ц 10 гц, бадьорост≥ Ц 50 гц ≥н. якщо поруч знаходитьс¤ пост≥йне джерело електромагн≥тного випром≥нюванн¤, ¤ке працюЇ на аналог≥чн≥й (чи Ї кратною) частот≥, що може призвести до зб≥льшенн¤ або зменшенн¤ нормальноњ частоти роботи органу. Ќасл≥дком цього може бути головний б≥ль, порушенн¤ сну, перевтома, нав≥ть загроза виникненн¤ стенокард≥њ. Ќайб≥льш небезпечне випром≥нюванн¤, коли людина (а особливо дитина) спить.
Ѕезперечно, об≥йтис¤ без електропобутових прилад≥в неможливо, та й не потр≥бно. √оловне Ц дотримуватись певних правил:
Ј у спальн≥ не варто встановлювати компТютер, УбазуФ дл¤ рад≥отелефону, а також вмикати на н≥ч пристроњ дл¤ п≥дзар¤дки батарейок та акумул¤тор≥в;
Ј телев≥зор, музичний центр, в≥деомагн≥тофон на н≥ч треба вимикати з електромереж≥;
Ј електронний будильник не повинен сто¤ти в узгол≥вТњ;
Ј потужн≥сть м≥крохвильових печей може зм≥нюватись, тому час в≥д часу треба звертатис¤ до майстра, щоб контролювати р≥вень випром≥нюванн¤.
Ѕезпека повед≥нки людей в умовах м≥ста
«агальн≥ правила повед≥нки на вулиц¤х
” веч≥рн≥й час намагайтесь ходити по осв≥тлених людних вулиц¤х. якщо треба пройти темною вулицею або провулком, тримайтесь ближче до середини, подал≥ в≥д п≥дТњзд≥в, закутк≥в, куди можна зат¤гнути. …ти треба з впевненим вигл¤дом. ѕарасольку, портсигар, л≥хтарик ≥ т. п. тримайте напоготов≥. 
ѕо шосе йд≥ть з л≥вого боку, назустр≥ч транспорту. “ак не зможуть зат¤гнути у машину, що раптово загальмувала. —умочку з грошима, ц≥нност¤ми, документами тримайте на л≥вому плеч≥ (у л≥в≥й руц≥), щоб мотоцикл≥ст або людина через в≥кно машини не могла њњ вихопити. 
 люч≥ нос≥ть у кишен≥, а не в сумочц≥. “од≥ нав≥ть при втрат≥ сумочки ¬и потрапите додому. ќсобливо ¤кщо в сумочц≥ лежать документи, за ¤кими можна д≥знатис¤ ¬ашу адресу. 
” електричц≥ (особливо ввечер≥) не с≥дайте в безлюдний вагон або у вагон ≥з шумною компан≥Їю. якщо бачите пТ¤ного, намагайтесь не привертати його уваги.  раще перейти в ≥нший вагон (на ≥нший б≥к вулиц≥). якщо в≥н намагаЇтьс¤ заговорити, скаж≥ть йому що-небудь дружелюбне, наприклад, Уѕрив≥т! Ф, У”се нормально, старий!Ф ≥ швидше ≥д≥ть. якщо з пТ¤ним довелос¤ заговорити, оц≥н≥ть його бажанн¤. ’оче вилити душу Ц трохи вислухайте, поговор≥ть, але при будь-¤кому зручному випадку ≥д≥ть геть. ѕристаЇ, л≥зе в б≥йку Ц твердим голосом поставте на м≥сце, часто буваЇ цього достатньо. якщо не допомагаЇ Ц користуйтес¤ описаними прийомами самооборони. 
Ѕажано, про вс¤кий випадок, мати газовий балончик. Ќа н≥чн≥й вулиц≥, в електричц≥ тощо тримайте його не в сумц≥, а в кишен≥ напоготов≥. 
якщо пом≥тили за собою сл≥дкуванн¤, зайд≥ть по дороз≥ в будь-¤ку установу. «ателефонуйте р≥дним, друз¤м, щоб ¬ас зустр≥ли. 
якщо ¬и стали жертвою насильства, постарайтес¤ в≥дразу ж пройти медичне обстеженн¤. ѕот≥м негайно за¤в≥ть в м≥л≥ц≥ю. ѕостарайтес¤ запамТ¤тати й описати зовн≥шн≥сть гвалт≥вника. 
Ќа дороз≥, в автомоб≥л≥ 
¬ автомоб≥ль намагайтес¤ не брати випадкових пасажир≥в. Ќав≥ть п≥двоз¤чи д≥вчину, ви не маЇте гарант≥й, що вона не роз≥рве кофточку, репетуючи: У√валтують!Ф. якщо все-таки пасажир Ї ≥ загрожуЇ, порушуйте правила дорожнього руху, щоб привернути увагу ƒј≤ або ≥нших вод≥њв. «роб≥ть штучну зупинку двигуна, створ≥ть УпробкуФ, ≥ вас в≥дразу пом≥т¤ть, почнуть сигналити, що вам ≥ треба. 
якщо загрожуЇ зброЇю, одн≥Їю рукою не бийтес¤. ¬≥ддайте машину, зроб≥ть усе, що в≥н вимагаЇ. «апамТ¤таЇте його зовн≥шн≥сть ≥ звертайтес¤ в м≥л≥ц≥ю. 
якщо бачите вноч≥ авар≥ю, не посп≥шайте зупинитис¤. ÷е може бути ≥м≥тац≥¤. «амкн≥ть двер≥, знизьте швидк≥сть, але будьте дуже уважн≥. якщо Ї хоч найменша непевн≥сть, негайно њдьте. якомога швидше дзвон≥ть в м≥л≥ц≥ю. Ќав≥ть ¤кщо це д≥йсно авар≥¤, м≥л≥ц≥¤ повинна бути спов≥щена. 
ѕри попаданн≥ автомоб≥л¤ у воду: закрити в≥кна, швидко перебратис¤ в задню частину салону, де утворюЇтьс¤ пов≥тр¤ний м≥шок; включити фари ≥ св≥тло Ц це допоможе р¤тувальникам; щосили намагатис¤ збер≥гати спок≥й. —тежте за р≥внем води в салон≥.  оли вода перестане пом≥тно п≥дн≥матис¤ (тобто вир≥вн¤Їтьс¤ тиск усередин≥ ≥ поза салоном), потр≥бно зробити глибокий вдих, в≥дчинити двер≥ або в≥кно ≥ вибиратис¤ з машини; спливаючи, поступово видихайте пов≥тр¤. „ерез п≥двищений тиск у салон≥ ви набрали надлишок пов≥тр¤. Ќе позбувшись його, можна зашкодити леген¤м на поверхн≥; ¤кщо з вами супутник, не забудьте про нього. 
ƒ≥њ при вит≥канн≥ газу у побут≥
¬≥дчувши запах газу, негайно перекрийте його подачу. Ќе допуст≥ть у помешканн≥ будь-¤кого вогню: не палити, не запалювати с≥рник≥в, запальничок, не вмикати (або вимикати) електроприлади, осв≥тленн¤.  раще знеструмити квартиру. 
¬≥дчин≥ть ус≥ в≥кна, двер≥. ƒобре пров≥тр≥ть к≥мнату ≥ всю квартиру. «алиш≥ть загазоване помешканн¤ до повного зникненн¤ запаху газу. 
якщо у кого-небудь, хто живе з вами, зТ¤вилис¤ ознаки отруЇнн¤ газом, винес≥ть його на св≥же пов≥тр¤, поклад≥ть так, щоб ноги були вище голови. ¬икличте швидку допомогу. 
якщо запах газу не зникаЇ або ви ви¤вили причину вит≥канн¤ газу, терм≥ново викликайте авар≥йну службу газу (тел. 0Ц4), ¤ка працюЇ ц≥лодобово. 
«ТЇднувальн≥ муфти, шланги, зварювальн≥ шви та ≥н. перев≥р¤йте мильною п≥ною. ” м≥сц¤х вит≥канн¤ газу зТ¤вл¤ютьс¤ бульбашки. 
ƒ≥њ при пожеж≥
ѕри запаху диму терм≥ново покидайте прим≥щенн¤. ѕо можливост≥ змоч≥ть ¤кусь тканину, прикрийте нею н≥с ≥ рот. ѕокидайте прим≥щенн¤, пригнувшись ¤кнайнижче, адже дим направ-л¤Їтьс¤ вгору. Ќе в≥дчин¤йте в≥кна ≥ двер≥, бо доступ пов≥тр¤ п≥дсилить вогонь. 
ѕри пожеж≥ не спускайтес¤ у л≥фт≥, бо може в≥дключитис¤ електрика. якщо сходи вниз укрит≥ полумТ¤м, вибирайтесь на дах ≥ чекайте пожежних (¤кщо не можна перестрибнути на сус≥дн≥й будинок). 
якщо дуже палахкотить у коридор≥, на сходах тощо, щ≥льно закрийте двер≥, затул≥ть щ≥лини мокрими ганч≥рками, пов≥сьте ковдру, килим або будь-що ≥нше, в≥дчин≥ть в≥кно, балкон ≥ кличте на допомогу. 
якщо потр≥бно когось вит¤гнути з вогню, обвТ¤ж≥тьс¤ проводом (мокрою мотузкою), вруч≥ть в≥льний к≥нець кому-небудь. «авТ¤ж≥ть рот ≥ н≥с мокрою хустинкою, накрийтес¤ мокрою ковдрою або змоч≥ть од¤г водою ≥, пригинаючись ¤комога нижче, заходьте у прим≥щенн¤. 
якщо хтось знепритомн≥в, терм≥ново зроб≥ть штучне диханн¤ Урот в ротФ. ќзнаки отруЇнн¤ димом: запамороченн¤, блювота, головний б≥ль, втрата св≥домост≥. 
Ќе вит¤гайте з вогню предмети, що гор¤ть Ц це спри¤Ї поширенню пожеж≥. √ас≥ть вогонь (водою або п≥ском) ≥з крањв до центру.

<< попередн¤     зм≥ст     наступна >>


Hosted by uCoz