Ћ≈ ÷≤я 10
“ема 3.2. ’≥м≥чн≥ та б≥олог≥чн≥ фактори небезпек
” результат≥ вивченн¤ теми студент повинен ум≥ти:
Ц класиф≥кувати шк≥длив≥ х≥м≥чн≥ та б≥олог≥чн≥ фактори небезпеки;
Ц давати характеристики небезпечних х≥м≥чних та б≥олог≥чних фактор≥в;
Ц по¤снювати сутн≥сть д≥њ на орган≥зм людини токсичних х≥м≥чних речовин;
Ц анал≥зувати ¤к≥сть навколишнього середовища за вм≥стом шк≥дливих х≥м≥чних речовин, м≥кроорган≥зм≥в.
ѕ≥сл¤ вивченн¤ теми студент повинен ви¤вити загальн≥ законом≥рност≥ виникненн¤ х≥м≥чних та б≥олог≥чних фактор≥в небезпек, впливу њх на життЇд≥¤льн≥сть людини. ¬икладач у процес≥ вивченн¤ теми повинен сформувати у майбутн≥х спец≥ал≥ст≥в необх≥дн≥ навички, спр¤мован≥ на запоб≥ганн¤ небезпекам ≥ захист людей.
ѕлан
1. «агальна характеристика шк≥дливих х≥м≥чних речовин.
2. “оксична д≥¤ шк≥дливих речовин на орган≥зм людини.
3. ’арактеристика отруйних речовин.
4. ѕон¤тт¤ гранично допустимоњ концентрац≥њ шк≥дливих речовин.
5. «агальна характеристика б≥олог≥чних фактор≥в небезпек.
6. ќтруйн≥ тварини ≥ рослини.
7. ѕатогенн≥ орган≥зми.
 онтрольн≥ питанн¤
1. ’арактеристика шк≥дливих х≥м≥чних речовин.
2.  ласиф≥кац≥¤ шк≥дливих х≥м≥чних речовин.
3. ѕро¤ви токсичност≥ х≥м≥чних сполук.
4. ’арактеристика отруйних речовин.
5. ѕон¤тт¤ гранично допустимоњ концентрац≥њ.
6. «агальна характеристика отруйних рослин ≥ тварин.
7. ƒ≥¤ на орган≥зм людини патогенних орган≥зм≥в.
Ћ≥тература
1. Ѕ≥л¤вський √.ќ., ѕадун ћ.ћ, ‘урдуй –.—. ќснови загальноњ еколог≥њ. Ц  .: Ћиб≥дь, 1993. Ц 340 с.
2. Ѕезопасность жизнеде¤тельности: ”чебник дл¤ вузов / ѕод общей ред. —.¬. Ѕелова. Ц 2-е изд., испр. и доп. Ц ћ.: ¬ысша¤ шк., 1999. Ц 448 с.
3. ќснови еколог≥њ та охорона навколишнього природного середовища: Ќавч. пос≥бник / «а ред. ¬.—. ƒжигире¤. Ц Ћьв≥в, 1999. Ц 238 с.
4. Ћап≥н ¬.ћ. Ѕезпека життЇд≥¤льност≥ людини: Ќавч. пос≥бник. Ц 2-ге виданн¤. Ц Ћ.: Ѕанк.  оледж;  .: “-во У«нанн¤Ф,  ќќ, 1999. Ц 186 с.
5. ¬редные химические вещества. –адиоактивные вещества / ѕод ред. Ћ.ј. »льина, ¬.ј. ‘илова. Ц ћ.: ’ими¤, 1990. Ц 463 с.

’≥м≥чн≥ фактори небезпеки.
«агальна характеристика шк≥дливих х≥м≥чних речовин
” процес≥ життЇд≥¤льност≥ людина пост≥йно стикаЇтьс¤ з великою к≥льк≥стю шк≥дливих речовин, ¤к≥ можуть викликати р≥зн≥ види захворюванн¤, розлади здоровТ¤, а також травматизм ¤к у процес≥ контакту, так ≥ через певний пром≥жок часу. Ќа сьогодн≥ в≥домо близько 7 млн. х≥м≥чних речовин та сполук, ≥з ¤ких 60 тис. використовуютьс¤ у д≥¤льност≥ людини. Ќа м≥жнародному ринку кожного року зТ¤вл¤Їтьс¤ в≥д 500 до 1 000 нових х≥м≥чних сполук та сум≥шей.
«алежно в≥д практичного використанн¤ х≥м≥чн≥ речовини можна под≥лити на:
n промислов≥ отрути, ¤к≥ використовуютьс¤ у виробництв≥ (орган≥чн≥ розчинники, барвники) ≥ Ї джерелом небезпеки гострих ≥ хрон≥чних ≥нтоксикац≥й при порушенн≥ правил техн≥ки безпеки (наприклад, ртуть, свинець, ароматичн≥ сполуки тощо);
n отрутох≥м≥кати, що використовуютьс¤ у с≥льському господарств≥ дл¤ боротьби з бурТ¤нами, гризунами, комахами (герб≥циди, пестициди, ≥нсектициди);
n л≥карськ≥ препарати;
n побутов≥ х≥м≥чн≥ речовини, ¤к≥ використовуютьс¤ у ¤кост≥ харчових добавок, засоб≥в сан≥тар≥њ, особистоњ г≥г≥Їни, косметичних засоб≥в;
n б≥олог≥чн≥ отрути: рослинн≥ та тваринн≥, ¤к≥ м≥ст¤тьс¤ у рослинах ≥ грибах, тваринах ≥ комахах;
n отруйн≥ речовини: зарин, ≥прит, фосген та ≥н.
Ўк≥дливими називають речовини, ¤к≥ при контакт≥ з орган≥змом людини можуть викликати травми, захворюванн¤ або в≥дхиленн¤ у стан≥ здоровТ¤.
Ѕ≥льша частина х≥м≥чних речовин ¤вл¤ють собою в≥дходи р≥зних виробництв ≥ надход¤ть у навколишнЇ середовище у вигл¤д≥ газ≥в, р≥дин, твердих х≥м≥чних сполук. ¬они вступають у взаЇмод≥ю з компонентами навколишнього середовища, потрапл¤ють в орган≥зм людини ≥ можуть виникати р≥зн≥ отруЇнн¤.
Ўл¤хи проникненн¤ шк≥дливих речовин в орган≥зм людини: через органи диханн¤, шк≥ру, рани, шлунково-кишковий тракт. ¬плив шк≥дливих речовин на орган≥зм людини залежить в≥д к≥лькост≥ речовини, що потрапила в нього, њњ токсичност≥, тривалост≥ надходженн¤ ≥ механ≥зму взаЇмод≥њ.  р≥м того, в≥н залежить в≥д стат≥, в≥ку, ≥ндив≥дуальних особливостей орган≥зму, метеоролог≥чних умов навколишнього середовища, х≥м≥чноњ структури ≥ ф≥зичних властивостей речовини. 
“оксичн≥сть Ц це ступ≥нь ф≥з≥олог≥чноњ активност≥ шк≥дливоњ речовини. ‘≥з≥олог≥чну активн≥сть шк≥дливих речовин вивчаЇ наука токсиколог≥¤, ¤ка Ї одн≥Їю з галузей медицини. “оксиколог≥¤ називаЇ шк≥дливими так≥ речовини, ¤к≥ в умовах р≥зноњ д≥¤льност≥ людини можуть викликати пог≥ршенн¤ здоровТ¤ або смерть.
ƒ≥¤ шк≥дливих речовин про¤вл¤Їтьс¤ у вигл¤д≥ гострих та хрон≥чних отруЇнь.
√остр≥ отруЇнн¤ характеризуютьс¤ короткочасною д≥Їю в≥дносно великоњ к≥лькост≥ шк≥дливих речовин ≥ ¤скравим про¤вом безпосередньо в момент д≥њ через невеликий пром≥жок часу.
’рон≥чн≥ отруЇнн¤ виникають при тривал≥й д≥њ шк≥дливих речовин, що проникають в орган≥зм у в≥дносно невелик≥й к≥лькост≥.
«алежно в≥д характеру д≥њ на орган≥зм людини х≥м≥чн≥ шк≥длив≥ речовини под≥л¤ютьс¤ на загальнотоксичн≥, подразнююч≥, мутагенн≥, канцерогенн≥, задушливоњ д≥њ та т≥, що впливають на репродуктивну функц≥ю, сенсиб≥л≥затори.
«агальн≥ токсичн≥ речовини Ц це речовини, що викликають отруЇнн¤ усього орган≥зму людини або впливають на його окрем≥ системи (наприклад, кровотворенн¤, ÷Ќ—). ÷≥ речовини можуть викликати патолог≥чн≥ зм≥ни певних орган≥в, наприклад, нирок, печ≥нки. ƒо таких речовин належать так≥ сполуки, ¤к чадний газ, сел≥тра, концентрован≥ розчини кислот чи луг≥в тощо. 
ѕодразнююч≥ речовини викликають подразненн¤ слизових оболонок, дихальних шл¤х≥в, очей, легень, шк≥ри (наприклад, хлорацетофенон, адамсит, хлор, фтор ≥ азотом≥стк≥ сполуки).
ћутагенн≥ речовини призвод¤ть до порушенн¤ генетичного коду, зм≥ни спадковоњ ≥нформац≥њ (свинець, рад≥оактивн≥ речовини тощо).
 анцерогенн≥ речовини Ц викликають, ¤к правило, зло¤к≥сн≥ новоутворенн¤ Ц пухлини (ароматичн≥ вуглеводн≥, цикл≥чн≥ ам≥ни, азбест, н≥кель, хром тощо).
–ечовини задушливоњ д≥њ призвод¤ть до токсичного набр¤канн¤ легень (оксид азоту, отруйн≥ речовини).
ѕрикладом речовин, що впливають на репродуктивну (народжувальну) функц≥ю, можуть бути рад≥оактивн≥ ≥зотопи, ртуть, свинець тощо.
—енсиб≥л≥затори Ц речовини, що д≥ють ¤к алергени. ÷е, наприклад, розчинники, формал≥н, лаки на основ≥ н≥тро- та н≥трозосполук тощо.
”с≥ шк≥длив≥ речовини за ступенем небезпеки дл¤ людини под≥лен≥ на чотири класи. як показник небезпеки, прийн¤тий коеф≥ц≥Їнт можливого ≥нгал¤ц≥йного отруЇнн¤ Ц  ћ≤ќ.

де, —50 Ц концентрац≥¤ речовини, що викликаЇ загибель 50 % п≥ддосл≥дних тварин при 2Ц4 г ≥нгал¤ц≥йноњ речовини (мг/м3);
—20 Ц насичена концентрац≥¤ при t = 200—.
ƒаний коеф≥ц≥Їнт залежно в≥д числового значенн¤ дозвол¤Ї под≥лити х≥м≥чн≥ речовини за ≥нгал¤ц≥йною небезпекою на чотири класи:
1-й (надзвичайно небезпечн≥)  ћ≤ќ = 300;
2-й (дуже небезпечн≥)  ћ≤ќ = 30Ц300;
3-й (пом≥рно небезпечн≥)  ћ≤ќ = 3Ц30;
4-й (малонебезпечн≥)  ћ≤Ћ = < 3.
—еред небезпечних х≥м≥чних речовин вид≥л¤Їтьс¤ особлива група речовин, що Ї найб≥льш небезпечними дл¤ людей у випадку потрапл¤нн¤ в навколишнЇ середовище. –ечовини ц≥Їњ групи називаютьс¤ сильнод≥ючими отруйними речовинами (—ƒќ–).
ѕрийн¤т≥ два критер≥њ добору в групу —ƒќ–: перший Ц належн≥сть токсичноњ речовини до 1Ц2 класу небезпеки за  ћ≤ќ; другий Ц ≥мов≥рн≥сть ≥ масштаби можливого зараженн¤ пов≥тр¤, води, м≥сцевост≥ при виробництв≥, транспортуванн≥ та збер≥ганн≥ Ќ’–. ¬веденн¤ другого критер≥ю зумовлено тим, що з досить великоњ к≥лькост≥ в≥домих ≥ запланованих на майбутн≥й випуск х≥м≥чних сполук, в≥днесених за величиною  ћ≤ќ до 1Ц2 класу небезпеки, реальну загрозу масового ураженн¤ людей становить лише та њх частина, ¤ка характеризуЇтьс¤ великим масштабом виробництва, споживанн¤, збер≥ганн¤ ≥ транспортуванн¤.
“оксична д≥¤ шк≥дливих речовин на орган≥зм людини
«азначалос¤ ран≥ше, орган≥зм людини Ї Їдиною складною системою взаЇмоповТ¤заних орган≥в, зм≥на в ¤ких впливаЇ на орган≥зм у ц≥лому. ≤нтенсивний обм≥н речовин всередин≥ орган≥зму, а також пост≥йний обм≥н його ≥з зовн≥шн≥м середовищем Ц необх≥дна умова п≥дтриманн¤ житт¤. ¬ обм≥н≥ речовин м≥ж навколишн≥м середовищем та орган≥змом беруть участь органи диханн¤ ≥ травленн¤, через ¤к≥ в орган≥зм потрапл¤ють кисень ≥ поживн≥ речовини, та органи вид≥ленн¤, що вивод¤ть ≥з орган≥зму людини шлаки.
ѕотрапл¤ючи в орган≥зм, шк≥длив≥ речовини перенос¤тьс¤ кровТю до вс≥х орган≥в та тканин. “ому порушенн¤ процес≥в обм≥ну в будь-¤кому орган≥ призводить, ¤к правило, до порушенн¤ ≥н-ших функц≥й орган≥зму.
«м≥на складу певних речовин, що беруть участь у нормальних процесах обм≥ну здоровоњ людини, не може не впливати на обм≥н речовин у будь-¤кому орган≥, тому ≥ на нормальне функц≥онуванн¤ орган≥зму в ц≥лому. «алежно в≥д д≥л¤нки в ланцюгу обм≥ну речовин, в ¤кому п≥д д≥Їю т≥Їњ чи ≥ншоњ токсичноњ сполуки в≥дбуваЇтьс¤ порушенн¤ нормальних процес≥в, ступ≥нь њњ токсичност≥ буваЇ б≥льшим або меншим. Ќайб≥льш токсичними Ї т≥ х≥м≥чн≥ сполуки, ¤к≥ впливають на найважлив≥ш≥ ферментн≥ системи орган≥зму.
ќснову вс≥х процес≥в життЇд≥¤льност≥ будь-¤кого орган≥зму складають тис¤ч≥ х≥м≥чних реакц≥й, що в≥дбуваютьс¤ з великими швидкост¤ми. ¬исока швидк≥сть процес≥в розщепленн¤ повТ¤зана з тим, що вс≥ вони мають катал≥тичний характер, а роль катал≥за-тор≥в в≥д≥грають ферменти. ∆оден процес в орган≥зм≥ людини не в≥дбуваЇтьс¤ без участ≥ фермент≥в (наприклад, у засвоЇнн≥ б≥лк≥в беруть участь протенози, жир≥в Ц л≥пази, вуглеводн≥в Ц к≥нази та ф≥фатази ≥ т. д.). ”сього в орган≥зм≥ людини м≥ститьс¤ близько 1 тис¤ч≥ р≥зних ферментних систем, що катал≥зують р≥зн≥ процеси. ƒл¤ вс≥х фермент≥в характерною Ї висока специф≥чн≥сть д≥њ, тобто кожен фермент може катал≥зувати лише певний процес. Ќезначна зм≥на в будов≥ або в умовах д≥њ ферменту призводить до втрати катал≥тичноњ активност≥. “аким чином, токсичн≥сть тих чи ≥нших сполук про¤вл¤Їтьс¤ в х≥м≥чн≥й взаЇмод≥њ м≥ж ними та ферментами, що призводить до гальмуванн¤ або припиненн¤ ц≥лого р¤ду життЇво важливих функц≥й орган≥зму. ѕовне ≥нактивуванн¤ тих чи ≥нших ферментних систем викликаЇ загальне ураженн¤ орган≥зму, а в де¤ких випадках ≥ його смерть. 
¬елика к≥льк≥сть захворювань, а також отруЇнь виникаЇ ≥з про-никненн¤м токсичних речовин в орган≥зм людини, головним чином, через органи диханн¤. ÷ей шл¤х дуже небезпечний, тому що шк≥длив≥ речовини безпосередньо потрапл¤ють у кров ≥ рознос¤тьс¤ по всьому орган≥зму. ƒл¤ дос¤гненн¤ максимального ефекту отруйн≥ речовини використовуютьс¤ у вигл¤д≥ газ≥в, пар≥в, аерозол≥в. јерозол≥ викликають загальнотоксичну д≥ю у результат≥ проникненн¤ пилових часточок (до 5 мкм) у глибок≥ дихальн≥ шл¤хи, в альвеоли, частково або повн≥стю розчин¤ютьс¤ в л≥мф≥ ≥, надход¤чи у кров, викликають ≥нтоксикац≥ю. ƒр≥бнодисперсн≥ пилов≥ часточки дуже важко уловлювати.
ќтруйн≥ речовини потрапл¤ють у шлунково-кишковий тракт завд¤ки невиконанню правил особистоњ г≥г≥Їни, наприклад, харчуванн¤ або кур≥нн¤ на робочому м≥сц≥ без попереднього митт¤ рук. ÷≥ речовини в≥дразу можуть потрапити у кров ≥з ротовоњ порожнини. ƒо таких речовин, наприклад, в≥днос¤тьс¤ жиророзчинн≥ сполуки, феноли, ц≥ан≥ди.
 исле середовище шлунку ≥ слаболужне середовище кишеч-ника можуть призводити до п≥дсиленн¤ тотожност≥ де¤ких сполук (н-8, PbSO4 переходить у б≥льш розчинну сполуку PbCl4). ѕотрапл¤ючи у шлунок, так≥ отруйн≥ речовини ¤к, наприклад, ртуть, м≥дь, цер≥й, уран, можуть викликати подразненн¤ його слизистоњ оболонки. 
Ўк≥длив≥ речовини можуть потрапл¤ти в орган≥зм людини через шк≥ру ¤к при д≥њ р≥дини при контакт≥ з руками, так ≥ у випадках високих концентрац≥й токсичних пар≥в ≥ газ≥в у пов≥тр≥ на робочих м≥сц¤х. –озчин¤ючись у шк≥р¤ному жир≥ та потових залозах, речовини можуть потрапл¤ти у кров. ƒо них належать легкорозчинн≥ у вод≥ ≥ жирах вуглеводн≥, ароматичн≥ ам≥ни, бензол, ан≥л≥н тощо. ”раженн¤ шк≥ри, безумовно, прискорюЇ проникненн¤ отруйних речовин в орган≥зм.
’арактеристика отруйних речовин 
ƒуже негативн≥ насл≥дки виникають ≥з впливом отруйних речовин на жив≥ орган≥зми, пов≥тр¤, ірунт, воду тощо. —воЇю д≥Їю ц≥ речовини призвод¤ть до критичного стану навколишнього природного середовища (знищенн¤ людей, тварин, рослин), впливають на здоровТ¤ та працездатн≥сть людей, на њх майбутнЇ покол≥нн¤.
ќтже, отруйн≥ речовини Ц це токсичн≥ х≥м≥чн≥ сполуки, ¤к≥ призвод¤ть до ураженн¤ вс≥х живих орган≥зм≥в, особливо людей та тварин, а також до забрудненн¤ м≥сцевост≥. 
—туп≥нь ураженн¤ отруйними речовинами залежить в≥д њх токсичност≥, виб≥рковоњ д≥њ, тривалост≥, а також в≥д њх ф≥зико-х≥м≥чних властивостей.
«а токсичн≥стю отруйн≥ речовини можна под≥лити на:
Ц нервово-парал≥тичноњ д≥њ (наприклад, зарин-—¬, зоман-—ƒ) Ц виклик бронхоспазм≥в, задухи, парал≥чу;
Ц загальнотоксичноњ д≥њ (наприклад, синильна кислота, хлорц≥ан) Ц набр¤канн¤, кома, парал≥ч, судома, прискорене серцебитт¤;
Ц подразнюючоњ д≥њ (—≥-јр, —≥-≈с) Ц подразненн¤ слизових оболонок носа, ротовоњ порожнини;
Ц шк≥рнонаривноњ д≥њ (наприклад, ≥прити) Ц м≥сцев≥ запаленн¤ та некротичн≥ зм≥ни у поЇднанн≥ ≥з загальнотоксичними резорбтивними ¤вищами.
«а виб≥рковою д≥Їю отруйн≥ речовини можна под≥лити на:
Ц серцев≥ Ц кард≥отоксична д≥¤: л≥ки, рослинн≥ отрути, сол≥ бар≥ю, кал≥ю, кобальту, кадм≥ю;
Ц нервов≥ Ц порушенн¤ функц≥й нервовоњ системи (чадний газ, ам≥ак, вуглеводн≥, фосфорорган≥чн≥ сполуки, алкогольн≥ вироби, наркотичн≥ засоби, снотворн≥ л≥ки та ≥н.);
Ц печ≥нков≥ Ц хлорован≥ вуглеводн≥, альдег≥ди, феноли, фосфор, селен та ≥н.;
Ц нирков≥ Ц сполуки важких метал≥в, етиленгл≥кол≥, щавлева кислота та ≥нш≥;
Ц кровТ¤н≥ Ц пох≥дн≥ ан≥л≥ну, ан≥л≥н, н≥трити;
Ц легенев≥ Ц оксиди азоту, озон, фосген. 
«а тривал≥стю д≥њ отруйн≥ речовини можна под≥лити на три групи:
Ц летальн≥, що призвод¤ть або можуть призвести до смерт≥ (у 5 % випадк≥в): терм≥н д≥њ до 10 д≥б;
Ц тимчасов≥, що призвод¤ть до нудоти, блювоти, набр¤канн¤ леген≥в, бол≥ у груд¤х: терм≥н д≥њ в≥д 2 до 5 д≥б;
Ц короткочасов≥ Ц тривал≥сть дек≥лька годин. ѕризвод¤ть до подразненн¤ у нос≥, ротов≥й порожнин≥, головного болю, задухи, загальноњ слабост≥, зниженн¤ температури.
√ранично допустим≥ концентрац≥њ шк≥дливих речовин
ƒл¤ послабленн¤ впливу шк≥дливих речовин на орган≥зм людини, дл¤ визначенн¤ ступен¤ забрудненост≥ довк≥лл¤ та впливу на рослинн≥ та тваринн≥ орган≥зми, проведенн¤ еколог≥чних експертиз стану навколишнього середовища або окремих обТЇкт≥в чи район≥в нин≥ в усьому св≥т≥ користуютьс¤ таким пон¤тт¤м, ¤к ¤к≥сть природного середовища. Ќормативи ¤кост≥ виражаютьс¤ у гранично допустимих концентрац≥¤х (√ƒ ) шк≥дливих речовин (полютант≥в), гранично допустимих викидах (√ƒ¬), гранично допустимих еколог≥чних навантаженн¤х (√ƒ≈Ќ), максимально допустимому р≥вн≥ (ћƒ–), тимчасово погоджених викидах (“ѕ¬) та ор≥Їнтовно безпечних р≥вн¤х впливу (ќЅ–¬) забруднюючих речовин у р≥зних середовищах.
ћета норматив≥в ¤кост≥ Ц забезпечити науково обірунтоване поЇднанн¤ еколог≥чних ≥ економ≥чних ≥нтерес≥в ¤к основи сусп≥льного прогресу. ÷е свого роду вимушений компром≥с, що дозвол¤Ї розвивати господарство, охорон¤ти житт¤ ≥ благополучч¤ людини. ¬ основ≥ норматив≥в ¤кост≥ лежать три показники: медичний, технолог≥чний, науково-техн≥чний.
ћедичний показник установлюЇ граничний р≥вень загрози здоровТю людини.
“ехнолог≥чний показник оц≥нюЇ р≥вень встановлених меж техногенного впливу на людину ≥ середовище ≥снуванн¤.
Ќауково-техн≥чний показник оц≥нюЇ можлив≥сть науково-техн≥чних засоб≥в контролювати дотриманн¤ меж впливу за вс≥ма необх≥дними характеристиками.
√ранично допустим≥ концентрац≥њ (√ƒ ) належать до показник≥в ¤кост≥ навколишнього середовища стосовно здоровТ¤ людини. √ƒ  зм≥сту шк≥дливих речовин, а також шк≥дливих м≥кроорган≥зм≥в та ≥нших б≥олог≥чних речовин належать до норматив≥в сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чного характеру.
÷ей вид нормуванн¤ охоплюЇ не т≥льки еколог≥чну, але й виробничу, житлово-побутову сфери житт¤ людини.
¬перше √ƒ  були введен≥ в 1939 роц≥ дл¤ питноњ води. ƒо 1991 року к≥льк≥сть таких норм √ƒ  дл¤ вод¤них обТЇкт≥в господарсько-питного ≥ культурно-побутового призначенн¤ дос¤гла 1925. √ƒ  щодо атмосфери вперше були введен≥ в 1951 роц≥ дл¤ 10 шк≥дливих речовин. ƒо 1991 року њх було вже 479. √ƒ  у ірунт≥ стали вводитис¤ з 1980 року. ” 1991 роц≥ вони дос¤гли 109.
√ранично допустима концентрац≥¤ (√ƒ ) (норматив) Ц к≥льк≥сть шк≥дливоњ речовини в навколишньому середовищ≥, ¤ка при пост≥йному контакт≥ або взаЇмод≥њ за певний пром≥жок часу не впливаЇ на здоровТ¤ людини ≥ не викликаЇ небажаних насл≥дк≥в у майбутн≥х покол≥нь. 
√ранично допустим≥ концентрац≥њ встановлюютьс¤ головними сан≥тарними ≥нспекц≥¤ми у законодавчому пор¤дку або рекомендуютьс¤ в≥дпов≥дними установами, ком≥с≥¤ми на основ≥ результат≥в комплексних наукових досл≥джень, лабораторних експеримент≥в, а також в≥домостей, одержаних п≥д час ≥ п≥сл¤ р≥зних авар≥й на виробництвах, воЇнних д≥й, природних катастроф з використанн¤м тривалих медичних обстежень людей на шк≥дливих виробництвах (х≥м≥чн≥ виробництва, ј≈—, шахти, карТЇри, ливарн≥ цехи).
ƒл¤ визначенн¤ максимальноњ разовоњ √ƒ  використовуютьс¤ високочутлив≥ тести, за допомогою ¤ких ви¤вл¤ють м≥н≥мальн≥ впливи забруднювач≥в на здоровТ¤ людини у раз≥ короткочасних контакт≥в (вим≥ри б≥опотенц≥ал≥в головного мозку, реакц≥¤ ока тощо).
ѕ≥д час визначенн¤ тривалих вплив≥в забруднювач≥в (токсикант≥в) провод¤ть експерименти на тваринах, використовують дан≥ спостережень п≥д час еп≥дем≥й, авар≥й, додаючи до певного порогового впливу коеф≥ц≥Їнт запасу, що знижуЇ д≥ю ще в к≥лька раз≥в.
ўе у —–—– головною сан≥тарною ≥нспекц≥Їю ћќ« —–—– були встановлен≥ 2 норми √ƒ , ¤кими користуютьс¤ ≥ нин≥:
1) максимально разова √ƒ , ¤ка викликаЇ рефлекторн≥ реакц≥њ (запах, тепло, св≥тло тощо) внасл≥док 20 хв. д≥њ на людину;
2) середньодобова √ƒ , ¤ка не маЇ шк≥дливого впливу на людину у раз≥ тривалоњ д≥њ.
ƒоки ≥снують шк≥длив≥ види антропогенноњ д≥¤льност≥, дл¤ обмеженн¤ њх впливу на природне середовище ми мусимо нормувати к≥льк≥сть шк≥дливих речовин, що викидаютьс¤ в пов≥тр¤, грунт, води вс≥ма типами забруднювач≥в, пост≥йно контролювати викиди р≥зного типу обТЇкт≥в, прогнозуючи стан довк≥лл¤ та приймаючи в≥дпов≥дн≥ санкц≥њ ≥ р≥шенн¤ щодо порушник≥в закон≥в про охорону природи.
¬ ”крањн≥ стан довк≥лл¤ контролюЇтьс¤ к≥лькома в≥домствами. ќсновний контроль зд≥йснюють ћ≥н≥стерство охорони здоровТ¤ та природи, сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чн≥ служби, республ≥канська г≥дрометеослужба та њњ в≥дд≥ли в районах та област¤х.
ƒопом≥жний екоконтроль зд≥йснюЇтьс¤ службами м≥н≥стерств комунального господарства, рибнагл¤ду, геолог≥њ, товариства охорони природи, Узеленими службамиФ ”правл≥нн¤ еколог≥чного мон≥торингу ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища.
¬ основу нормуванн¤ вс≥х забруднювач≥в у нормативах р≥зних крањн покладено визначенн¤ √ƒ  у р≥зних середовищах. «а основу приймають найнижчий р≥вень забрудненн¤, що ірунтуЇтьс¤ на сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних нормах (див. табл. 7, 8, 9).
—л≥д зазначити, що √ƒ  забруднювач≥в у нормативах р≥зних крањн часто р≥зн¤тьс¤, хоча й незначно.
Ќормативи √ƒ  у наш≥й крањн≥ Їдин≥ ≥ обовТ¤зков≥ дл¤ ус≥х п≥дприЇмств ≥ структур, незалежно в≥д форм власност≥ й п≥дпор¤дкованост≥. 
ѕ≥д час визначенн¤ √ƒ  враховують не лише ступ≥нь впливу на здоровТ¤ людини, але ≥ њх д≥ю на диких та св≥йських тварин, рослини, гриби, м≥кроорган≥зми й природн≥ угрупованн¤ в ц≥лому.

“аблиц¤ 7 
√ранично допустим≥ концентрац≥њ шк≥дливих речовин в атмосфер≥ населених пункт≥в

–ечовина

√ƒ  (максимальна) разова, мг/м3

√ƒ  середньодобова, мг/м3

Ќ≥тробензол

0,008

0,008

ќксид с≥рки SO3

0,5

0,05

—≥рководень H2S

0,008

0,008

„адний газ CO

3,0

1,0

јм≥ак NH3

0,2

0,004

ќксиди азоту

-

0,04

ѕил нетоксичний

0,5

0,15

 ≥пт¤ва (сажа)

0,15

0,05

—≥рчана кислота (пари)

0,3

0,1

‘тороводень (пари)

0,02

0,005

ѕари свинцю, ртут≥

-

0,0003

’лороформ CHCl3

-

0,03

’лор Cl2

0,1

0,03

ќцтова кислота CH3COOH (пари)

0,2

0,06

јцетон

0,35

0,35

“аблиц¤ 8
√ранично допустим≥ концентрац≥њ шк≥дливих речовин у питних водах

–ечовина

√ƒ  (максимальна) разова, мг/л

√ƒ  середньодобова, мг/м3

 адм≥й

0,001

 

 обальт, манган, в≥смут, бар≥й

0,1

 

Ѕензол , бор

0,5

 

ƒ≥оксин

5*10-10

Ќорми крањн «ах≥дноњ ™вропи, в 700 тис. раз≥в перевищують украњнськ≥

ƒ≥оксин

3,5*10-5

√ќ—“ 4630-88

Ќ≥трати (за ЦNO3)

45,0

 

Ќ≥трити (за ЦNO2)

3,3

 

—р≥бло

0,005

 

–туть

0,0005

 

—винець

0,03

 

—тронц≥й (стаб≥льний)

7,0

 

Ѕензин, гас, цинк, кобальт, зал≥зо

0,1

 

’ром, н≥кель, м≥дь, мол≥бден, вольфрам

0,01

 

“аблиц¤ 9 
√ранично допустим≥ концентрац≥њ шк≥дливих речовин у ірунтах (√ќ—“ 3034-84, 3210-85, 42-128-4433-87)

–ечовина

ƒ , мг/кг

–ечовина

√ƒ , мг/кг

Ѕензп≥рен

0,02

Ѕромофос, метилсп≥рал

0,4

—винець Pb

20,0

—≥рководень H2S, пол≥хлорп≥лен

0,5

’ром шестивалентний Cr+6

0,05

‘тор F2

10,0

–туть

2,1

’лорофос

0,5

Ѕензол C6H6, толуол C6H5CH3

0,3

 арбофос

2,0

Ќ≥трати

130,0

’лорам≥н

2,0

ћ≥дь Cu

3,0

ћетафос

0,1

Ќ≥кель Ni

4,0

√ексахлоран

1,0

÷инк Zn

23,0

Ѕромофос, метилстирал

0,4

ћанган Mn

1 500,0

√етерофос

0,005

¬анад≥й V

150,0

јтразин

0,01

 обальт Co

5,0

—≥рка S

160,0

 адм≥й Cd,

1,0

 адм≥й Cd

1,0

–езультати найнов≥ших досл≥джень св≥дчать, що нижн≥х безпечних меж вплив≥в канцероген≥в та ≥он≥зуючоњ рад≥ац≥њ не ≥снуЇ. Ѕудь-¤к≥ дози, що перевищують звичайний природний фон, Ї шк≥дливими.
«а на¤вност≥ в пов≥тр≥ чи вод≥ к≥лькох забруднювач≥в њх сумарна концентрац≥¤ не повинна перевищувати 1.
ѕриблизний розрахунок:
—1 / √ƒ 1 + —2 / √ƒ 2 + Е + — / √ƒ  = 1,
де —1, —2, Е, — Ц фактичн≥ концентрац≥њ забруднювач≥в, мг/м3;
√ƒ 1, √ƒ 2, Е, √ƒ  Ц √ƒ  забруднювач≥в, мг/м3.
ƒуже шк≥дливою Ї сумарна д≥¤ таких полютант≥в, ¤к с≥рчаний газ, д≥оксид азоту, фенол, аерозол≥, с≥рчана H2SO4 та фтористоводнева ЌF кислоти.
якщо сумарна концентрац≥¤ забруднювач≥в б≥льша за 1, то кажуть, що сан≥тарний стан не в≥дпов≥даЇ нормативним вимогам.
ƒл¤ р≥зних середовищ √ƒ  одних ≥ тих самих токсикант≥в р≥зн¤тьс¤.
ѕ≥д час визначенн¤ √ƒ  речовин природних вод под≥л¤ютьс¤ на:
Ц √ƒ  вод господарсько-питного призначенн¤;
Ц √ƒ  вод рибного господарства (тут √ƒ  тих самих речовин мають р≥зне значенн¤).
” ірунтах √ƒ  речовин визначають переважно дл¤ одного шару. –ечовини не повинн≥ шк≥дливо впливати на ¤к≥сть продукц≥њ, що вирощуЇтьс¤ людиною дл¤ споживанн¤, а також на здатн≥сть грунту самоочищуватись, нормально функц≥онувати. ќстанн≥м часом робитьс¤ дедал≥ б≥льше розрахунк≥в √ƒ  дл¤ продукт≥в харчуванн¤. 
ќсновними засобами захисту людини в≥д д≥њ шк≥дливих речовин Ї г≥г≥Їн≥чне нормуванн¤ њх вм≥сту у р≥зних середовищах, а також р≥зн≥ методи очищенн¤ газових викид≥в (адсорбц≥¤, абсорбц≥¤, х≥м≥чне перетворенн¤) та сток≥в (первинне, вторинне та третинне очищенн¤).
’≥м≥чна збро¤
ќдним ≥з вид≥в зброњ масового ураженн¤ Ї х≥м≥чна збро¤. ѓњ д≥¤ базуЇтьс¤ на використанн≥ бойових токсичних х≥м≥чних речовин, до ¤ких в≥днос¤ть отруйн≥ речовини ≥ токсини, що уражають людей, тваринн≥ та рослинн≥ орган≥зми. ¬они мають високу токсичн≥сть ≥ можуть викликати ¤к т¤жк≥, так ≥ смертельн≥ ураженн¤. ƒл¤ отруйних речовин ≥ токсин≥в характерним Ї проникненн¤ у прим≥щенн¤, споруди, сховища ≥ ураженн¤ усього живе. ≤нод≥ з визначенн¤м факту застосуванн¤ цього виду зброњ та визначенн¤м њњ типу виникають труднощ≥. «астосуванн¤ ж х≥м≥чноњ зброњ може призвести до важких еколог≥чних ≥ генетичних насл≥дк≥в.
¬перше х≥м≥чну зброю було використано н≥мецькими в≥йськами ще у 1915 роц≥ проти француз≥в, використовуючи спри¤тливий напр¤мок в≥тру, щоб скерувати отруйний газ на позиц≥њ противника. —аме з цього ≥ почалос¤ використанн¤ отруйних речовин у вигл¤д≥ х≥м≥чноњ зброњ. 
ќсновою х≥м≥чноњ зброњ Ї отруйн≥ речовини. Ўл¤хи њх проникненн¤ в орган≥зм людини та насл≥дки взаЇмод≥њ з ними розгл¤далис¤ вище.
Ѕ≥олог≥чн≥ фактори небезпеки. «агальна характеристика б≥олог≥чних обТЇкт≥в
ќдним ≥з вид≥в небезпек виступають б≥олог≥чн≥ речовини Ц це збудники ≥нфекц≥йних захворювань. ƒо них належать р≥зн≥ види м≥кроорган≥зм≥в Ц бактер≥њ, в≥руси, грибки тощо. ’арактерними властивост¤ми цих речовин Ї:
Ц висока ефективн≥сть зараженн¤ людей;
Ц здатн≥сть викликати захворюванн¤ у результат≥ контакту здоровоњ людини ≥з хворою або з певними зараженими предметами;
Ц на¤вн≥сть певного ≥нкубац≥йного пер≥оду, тобто з моменту зараженн¤ до про¤ву певного захворюванн¤ (в≥д дек≥лькох годин до дес¤тк≥в дн≥в);
Ц певн≥ труднощ≥ з визначенн¤м окремих вид≥в збудник≥в;
Ц здатн≥сть проникати в негерметизован≥ прим≥щенн¤, ≥нженерн≥ споруди ≥ заражати в них людей тощо.
¬ орган≥зм людини збудники ≥нфекц≥й можуть потрапл¤ти багатьма шл¤хами:
Ц через верхн≥ дихальн≥ шл¤хи (пов≥тр¤м);
Ц через шлунково-кишковий тракт (пов≥тр¤но-капельним);
Ц через проникненн¤ у кров (в основному передаютьс¤ кровоносними паразитами);
Ц через шк≥ру;
Ц через слизов≥ оболонки.
ќсновними ≥нфекц≥йними захворюванн¤ми в наш час вважають: чуму, сиб≥рську ¤зву, сап, холеру, лихоманку, в≥спу, ботул≥зм, грип тощо. ѕроникаючи у внутр≥шн≥ органи людини, збудники ≥нфекц≥йних захворювань можуть викликати р≥зн≥ розлади ¤к кл≥н≥чного, так ≥ анатом≥чного характеру. ƒе¤к≥ ≥з збудник≥в захворювань можуть спричин¤ти ≥нфекц≥йн≥ хвороби через харч≥ (воду, молоко, продукти), вживаючи ¤к≥, людина хвор≥Ї. ѕоширенню багатьох ≥нфекц≥й спри¤ють ≥ комахи, а також недотриманн¤ правил особистоњ г≥г≥Їни.
ƒуже велика к≥льк≥сть ≥нфекц≥йних захворювань передаЇтьс¤ через дихальн≥ шл¤хи. «будники цих захворювань паразитують на слизових оболонках носа, горла, гортан≥, тобто на слизових так званих верхн≥х дихальних шл¤хах. ѕ≥д час сп≥лкуванн¤ хворого ≥з здоровою людиною збудник захворюванн¤ передаЇтьс¤ п≥д час розмови Ц з носа ≥ рота найдр≥бн≥ш≥ частки слизу розбризкуютьс¤ ≥ внасл≥док цього в≥дбуваЇтьс¤ ураженн¤ здоровоњ людини. ѕатогенн≥ м≥кроорган≥зми легко проникають у верхн≥ дихальн≥ шл¤хи здоровоњ людини. ¬насл≥док цього в≥дбуваЇтьс¤ поширенн¤ еп≥дем≥й, особливо в м≥сц¤х скупченн¤ людей. Ѕоротьба з цими захворюванн¤ми ведетьс¤ шл¤хом ≥зол¤ц≥њ хворих людей, за допомогою правил особистоњ г≥г≥Їни та безпеки, а також при використанн≥ р≥зних вид≥в г≥г≥Їни. 
ѕ≥д час кровТ¤них ≥нфекц≥й, що передаютьс¤ в момент укусу комахами, необх≥дно використовувати так≥ засоби, ¤к ≥зол¤ц≥¤ ≥нф≥кованих людей, њх л≥куванн¤, захист не≥нф≥кованих людей в≥д укус≥в комах, знищенн¤ збудник≥в ≥нфекц≥йних захворювань тощо.
якщо хворий уражений ≥нфекц≥Їю зовн≥шн≥х покрив≥в, то його необх≥дно повн≥стю ≥золювати, створити замкнене коло передач≥ ≥нфекц≥й, зробити родичам та близьким потерп≥лого в момент ураженн¤ певн≥ види щепленн¤.
ѕатогенн≥сть Ц здатн≥сть живих ≥стот (¤к правило, м≥кроорган≥зм≥в) викликати захворюванн¤ ≥нших орган≥зм≥в.
ќтруйн≥ рослини
Ѕлизько 700 вид≥в рослин можуть викликати важк≥ чи смертельн≥ отруЇнн¤ людей. “оксичною речовиною отруйних рослин Ї р≥зн≥ сполуки, що належать переважно до алкалоњд≥в, глюкозид≥в, кислот, смол, вуглеводн≥в тощо (див. табл. 10). 
«а ступенем токсичност≥ рослини под≥л¤ють на:
n отруйн≥ (б≥ла акац≥¤, бузина, конвал≥¤, плющ тощо) ;
n сильноотруйн≥ (наперст¤нка, олеандр тощо);
n смертельно отруйн≥ (б≥лена чорна, беладона, дурман звичайний). 

“аблиц¤ 10
’арактеристика д≥њ отруйних рослин на орган≥зм людини

Ќазва отруйноњ рослини

„ас початку д≥њ

’арактеристика д≥њ на орган≥зм людини

Ѕ≥лена чорна

„ерез 30 Ц 40 хв.

ѕочервон≥нн¤ обличч¤ ≥ шињ, збуджений стан, судоми рук та н≥г, галюцинац≥њ, слинотеча, а згодом сух≥сть у рот≥ тощо

÷икута

„ерез 5 хв.

„асте блюванн¤, сильна слинотеча, запамороченн¤, бл≥д≥сть шк≥ри, сильн≥ судоми

√риби

в≥д 15 хв. до 2 Ц 3 д≥б

Ќестерпний б≥ль п≥д грудьми, пост≥йне блюванн¤, згущенн¤ кров≥, судоми, летальн≥ випадки

ќтруйн≥ тварини
—еред тваринних орган≥зм≥в отруйн≥ форми зустр≥чаютьс¤ част≥ше, н≥ж у рослинних орган≥змах. ќтрути, що виробл¤ютьс¤ тими чи ≥ншими орган≥змами, Ї х≥м≥чними чинниками, ¤к≥ беруть участь у м≥жвидових взаЇмод≥¤х. ѕриклади використанн¤ х≥м≥чних речовин дл¤ нападу або захисту зустр≥чаютьс¤ на вс≥х етапах еволюц≥йного розвитку. Ќаведемо приклади де¤ких небезпечних тварин (див. табл. 11)

“аблиц¤ 11

’арактеристика д≥њ отруйних тварин на орган≥зм людини

  Ќазва тваринного орган≥зму

ƒ≥¤ на орган≥зм людини

ѕавук ( тарантул)

Ќадзвичайно сильн≥ больов≥ в≥дчутт¤, головний б≥ль, слабк≥сть, порушенн¤ св≥домост≥, судоми, тах≥кард≥¤, п≥двищенн¤ тиску, летальн≥ випадки

 л≥щ≥

”куси, почервон≥нн¤, стан загального отруЇнн¤

 омахи (оси, бджоли, мурашки, жуки )

јлерг≥чн≥ реакц≥њ, анаф≥лактичний шок, неврози шк≥ри, запаленн¤, больов≥ в≥дчутт¤, ле≠≠≠≠≠≠т≠≠≠альн≥ насл≥дки

–иби (скати, морськ≥ дракони, скорпени)

”коли, слабк≥сть, деколи втрата св≥до≠≠≠≠≠мос≠≠≠≠≠т≥, д≥аре¤, судоми, порушенн¤ диханн¤, зни≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠жен≠≠≠≠≠≠н¤ тиску, летальн≥ випадки

–ептил≥њ (кобри, зм≥њ)

ѕарал≥ч скелетноњ й дихальноњ муску≠≠≠ла≠≠≠≠≠≠ту≠≠≠≠≠ри, пригн≥ченн¤ функц≥й ÷Ќ— та дихальноњ системи, вТ¤≠л≥сть, апат≥¤, гальмуванн¤ реф≠≠≠≠≠лекс≥в, пато≠лог≥чний сон, летальн≥ випадки

ѕатогенн≥ орган≥зми
ќсобливу небезпеку дл¤ здоровТ¤ становл¤ть патогенн≥ орган≥зми Ц збудники хвороб людей, тварин, рослин, а також токсини Ц продукти життЇд≥¤льност≥ де¤ких м≥кроб≥в. «алежно в≥д розм≥р≥в, будови та властивостей ц≥ орган≥зми под≥л¤ютьс¤ на бактер≥њ, в≥руси, рикетс≥њ, гриби тощо. –озгл¤немо характеристику цих представник≥в (див. табл. 12). 

“аблиц¤ 12
’арактеристика д≥њ патогенних орган≥зм≥в на орган≥зм людини

«будники

’вороби

ƒ≥¤ на орган≥зм людини

Ѕактер≥њ

„ума

ћорозить, п≥двищуЇтьс¤ температура, сильний головний б≥ль, втрата св≥домост≥

 

—иб≥рська виразка

ѕ≥двищенн¤ температури, специф≥чн≥ карбункули на шк≥р≥ та слизових оболонках, сепсис, смерть

 

’олера

ƒ≥¤ на кл≥тини слизовоњ оболонки, втрата води та солей призводить до шоку

 

Ѕотул≥зм

«ниженн¤ температури, нудота, блювота, в очах двоњтьс¤, порушуЇтьс¤ мова та диханн¤

¬≥руси

Ќатуральна в≥спа

ѕ≥двищенн¤ температури, сильний головний б≥ль, блювота, набуханн¤ слизовоњ обо ≠лонки очей та ротовоњ порожнини, висип, гн≥йн≥ пухирц≥

 

∆овта лихоманка

ѕ≥двищенн¤ температури, сильний головний б≥ль, бол≥ у мТ¤зах та к≥стках, у печ≥нц≥ , жовте забарвленн¤ шк≥ри, кровотеча з носа, блювота, кривавий пронос

–икетс≥њ

¬исипний тиф

ѕ≥двищенн¤ температури, сильний голов≠ний б≥ль, морозить, втрата св≥домост≥, ли≠хоманка

√рибки

Ѕластом≥коз

”раженн¤ шк≥ри та легень, к≥сток, внутр≥шн≥х орган≥в, мозкових оболонок

 

 окцид≥одом≥коз

ЌагадуЇ грип, розповсюдженн¤ по всьому т≥лу, сухоти, вражаЇ ÷Ќ—

Ѕ≥олог≥чна збро¤
Ѕ≥олог≥чна (або бактер≥олог≥чна) збро¤ Ц це спец≥альний вид зброњ, зар¤дженоњ б≥олог≥чними засобами, призначений дл¤ масового ураженн¤ живих орган≥зм≥в (людей, тварин, рослин), а також дл¤ пошкодженн¤ в≥йськових обТЇкт≥в. ќснову такого виду зброњ становл¤ть патогенн≥ орган≥зми (бактер≥њ, в≥руси, грибки, рикетс≥њ) та токсини, що виробл¤ють бактер≥њ. ѓх негативний вплив ми розгл¤дали у розд≥л≥ 2.3.
ќсобливих метод≥в захисту в≥д негативноњ д≥њ отруйних рослин ≥ тварин не ≥снуЇ. Ћише необх≥дно досконало знати симптоми њх д≥њ, вм≥ти в≥др≥зн¤ти њх серед ≥нших ≥ ¤комога менше з ними Узустр≥чатис¤Ф. ўо стосуЇтьс¤ б≥олог≥чноњ зброњ, патогенних орган≥зм≥в та викликаних ними захворювань, то справи ≥нш≥. 
ќдним ≥з найб≥льш ефективних метод≥в боротьби з ≥нфекц≥йними захворюванн¤ми виступаЇ специф≥чна проф≥лактика. ¬она заснована на створенн≥ штучного ≥мун≥тету шл¤хом випереджувальних щеплень. ” наш час широкого вжитку набули щепленн¤ проти чуми, тул¤рем≥њ, бруцельозу, туберкульозу, сиб≥рськоњ виразки, стовбн¤ка, дифтер≥њ, черевного тифу, висипного тифу, натуральноњ в≥спи, коклюшу тощо. ѕроти де¤ких захворювань випереджувальн≥ щепленн¤ провад¤тьс¤ за певним розробленим планом (проти в≥спи, дифтер≥њ, туберкульозу). ѕроти ≥нших ≥нфекц≥й щепленн¤ провод¤ть лише в тих випадках, коли виникаЇ небез-пека њх виникненн¤ та поширенн¤.
ƒл¤ усп≥шноњ боротьби з ≥нфекц≥йними захворюванн¤ми, нав≥ть в умовах мирного часу, у багатьох випадках необх≥дно зд≥йснювати масов≥ щепленн¤ в дуже коротк≥ терм≥ни.
” наш час ≥снуЇ дуже велика к≥льк≥сть захворювань, збудники ¤ких можуть бути використан≥ ворогом в ¤кост≥ бактер≥альних засоб≥в. «робити щепленн¤ проти вс≥х цих захворювань неможливо, тому що жодна людина не витримаЇ такоњ њх к≥лькост≥. ” цих випадках, особливо дл¤ встановленн¤ виду використаного збудника, застосовують антиб≥отики та ≥нш≥ спец≥альн≥ препарати. ¬они забезпечують загибель в≥русу у незахищеному щепленн¤м орган≥зм≥, а також допомагають орган≥зму, ¤кому зроблено щепленн¤, легше подолати збудники захворюванн¤. “акож дл¤ л≥куванн¤ використовуютьс¤ бактер≥офаги та л≥кувальн≥ сироватки.
Ѕактер≥офаги викликають в орган≥зм≥ людини розчиненн¤ хвороботворних м≥кроб≥в та попереджують розвиток хвороби або забезпечують л≥кувальний ефект. —ироваткам властиве швидке створенн¤ в орган≥зм≥ штучноњ несприйн¤тливост≥ до того чи ≥ншого ≥нфекц≥йного захворюванн¤. 
ƒл¤ захисту в≥д проникненн¤ в орган≥зм людини використовують так≥ засоби, ¤к ≥ дл¤ захисту в≥д рад≥оактивних та х≥м≥чних отруйних речовин. ÷≥ засоби захисту под≥л¤ють на: 
Ц ≥ндив≥дуальн≥ (протигази, захисн≥ маски ≥ засоби захисту шк≥ри);
Ц колективн≥ (спец≥ально обладнан≥ ≥нженерн≥ споруди).
” комплекс≥ заход≥в протиб≥олог≥чного захисту обовТ¤зковою складовою частиною Ї дезинфекц≥¤, дезинсекц≥¤ ≥ дератизац≥¤.
ƒезинфекц≥¤ Ц це знищенн¤ або вилученн¤ хвороботворних м≥кроб≥в у зовн≥шньому середовищ≥. ѕор¤д ≥з дегазац≥Їю та дезактивац≥Їю, дезинфекц≥¤ входить у пон¤тт¤ спец≥альноњ обробки р≥зних обТЇкт≥в з метою л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в застосуванн¤ бактер≥олог≥чноњ зброњ. 
ƒезинсекц≥¤ проводитьс¤ дл¤ знищенн¤ шк≥дливих дл¤ людини комах та кл≥щ≥в Ц збудник≥в ≥нфекц≥йних захворювань.
ƒератизац≥¤ проводитьс¤ дл¤ боротьби з гризунами, що можуть бути джерелом або переносником ≥нфекц≥й.

<< попередн¤     зм≥ст     наступна >>


Hosted by uCoz