Зміст
  ЗМІСТ  
  ВСТУП
I ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1 Модуль. Правові основи охорони праці
1.1 Міні-модуль. Законодавча база України про охорону праці
1.2 Міні-модуль. Нормативно-правові акти з охорони праці
1.3 Міні-модуль. Застосування міжнародних договорів та угод. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці
Тестові запитання до модуля
2 Модуль. Організаційні основи охорони праці
2.1 Міні-модуль. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві
2.2 Міні-модуль. Навчання з питань охорони праці
2.3 Міні-модуль. Державний нагляд i громадський контроль за охороною пpaцi
2.4 Міні-модуль. Розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві
2.5 Міні-модуль. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві
Тестові запитання до модуля
ІІ ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ
3 Модуль. Умови праці виробничих приміщень
3.1 Міні-модуль. Повітря робочої зони
3.2 Міні-модуль. Вентиляція виробничих приміщень
3.3 Міні-модуль. Освітлення виробничих приміщень
3.4 Міні-модуль. Віброакустичні коливання у виробничих приміщеннях
Тестові запитання до модуля
4 Модуль. Виробничі випромінювання
4.1 Міні-модуль. Іонізуючі випромінювання
4.2 Міні-модуль. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання
Тестові запитання до модуля
ІІІ ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
5 Модуль. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт і переміщення вантажів
5.1 Міні-модуль. Загальні положення
5.2 Міні-модуль. Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобів
5.3 Міні-модуль. Вимоги до вантажно-розвантажувальних засобів
Тестові запитання до модуля
6 Модуль. Електробезпека
6.1 Міні-модуль. Дія електричного струму на людину
6.2 Міні-модуль. Захисні заходи електробезпеки
Тестові запитання до модуля
IV ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
7 Модуль. Пожежо- та вибухобезпека на виробництві
7.1 Міні-модуль. Законодавча, нормативно-правова база та сучасний стан пожежної безпеки в Україні
7.2 Міні-модуль. Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин
7.3 Міні-модуль. Пожежовибухонебезпечність об'єктів
Тестові запитання до модуля
8 Модуль. Системи пожежного захисту
8.1 Міні-модуль. Заходи пожежної безпеки
8.2 Міні-модуль. Вогненестiйкiсть будинкiв та споруд
8.3 Міні-модуль. Система попередження пожеж
8.4 Міні-модуль. Засоби пожежогасіння
Тестові запитання до модуля
ЛІТЕРАТУРА
СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ
ДОДАТОК А
ДОДАТОК Б